ISSN 0564-3783  Главная страница
Контакты
Анонсы  
Публикации  
Тематика журнала
Подписка
Вниманию авторов
Редколлегия
Мобильная версия


In English

Export citations
UNIMARC
BibTeX
RIS

Фізіологічні та молекулярні аспекти сольового стресу рослин

Ісаєнков C.В.

Обзор 
Вивчення механізмів сольового стресу рослин набуває великого значення в сучасних умовах розвитку сільського господарства, кліматичних змін планети та продуктової кризи. Відповідь рослин на дію високих концентрацій солей є складною та комплексною і включає у себе велику кількість різних процесів, що мають бути чітко скоординованими. Вплив на рослини надмірних концентрацій солей призводить до осмотичного стресу та створює іонний дисбаланс завдяки накопиченню токсичних іонів Clта особливо Na+. Сольовий стрес також негативно впливає на мінеральний гомеостаз ряду поживних макроелементів, а саме Ca2+ та K+. Прогрес у транскриптоміці, геноміці та молекулярній біології дозволив виявити нові родини генів, що беруть участь у формуванні відповіді на сольовий стрес рослиною. У цьому огляді описано найбільш вивчені та фундаментальні принципи солестійкості рослин, що обумовлюють іонний гомеостаз рослин, проведено детальний аналіз головних мембранних систем транспорту моновалентних іонів та їхньої ролі у сольовому стресі рослин. Розглянуто перспективи досліджень та напрямки для подальшого біотехнологічного та генетичного покращення солестійкості рослин.

ИСАЕНКОВ С.В. Физиологические и молекулярные аспекты солевого стресса растений

РЕЗЮМЕ. Изучение механизмов солевого стресса растений имеет огромное значение в современных условиях развития сельского хазяйства, климатических изменений планеты и продуктового кризисна. Молекулярные механизмы ответа растений на действие высоких концентраций солей отличаются сложностью, комплексностью и включают в себя четкую координацию большого количества разнообразных процессов. Действие высоких концентраций солей приводит к накоплению токсичных ионов хлора и натрия в тканях растений, ионному дисбалансу и осмотическому шоку. Солевой стресс также негативно влияет на минеральный гомеостаз растения. В настоящем литературном обзоре описаны наиболее общие и фундаментальные принципы солеустойчивости растений. Проведен детальный анализ главных систем транспорта ионов и их роли в солевом стрессе растений. Рассмотрены перспективные направления исследований для дальнейшего биотехнологического и генетического улучшения солеустойчивости растений.

Цитология и генетика 2012, том 46, № 5, C. 50-71

ДУ «Інститут харчової біотехнології та геноміки» НАН України, Київ

E-mail: Stan.Isayenkov gmail.com

Ісаєнков C.В. Фізіологічні та молекулярні аспекти сольового стресу рослин, Цитология и генетика., 2012, том 46, № 5, C. 50-71.

В "Cytology and Genetics". По возможности, пожалуйста, цитируйте статью по нашей англоязычной версии:
S. V. Isayenkov Physiological and molecular aspects of salt stress in plants, Cytol Genet., 2012, vol. 46, no. 5, pp. 302-318
DOI: 10.3103/S0095452712050040


Copyright© ICBGE 2002-2019 Coded & Designed by Volodymyr Duplij Modified 27.05.19