ISSN 0564-3783  Главная страница
Контакты
Публикации  
Тематика журнала
Подписка
Вниманию авторов
Редколлегия
Мобильная версия


In English

Export citations
UNIMARC
BibTeX
RIS

Посилення агробактеріальної трансформації рослин за допомогою інгібіторів протеїнкіназ трифлюоперазину та геністеїну

Ємець А.І., Федорчук В.В., Блюм Я.Б.

Оригинальная работа 
Agrobacterium-опосередкована трансформація, Nicotiana tabacum, інгібітори серин/треонінових та тирозин-залежних протеїнкіназ

Ключевые слова:

Досліджено вплив трифлюоперазину – інгібітора серин/треонінових протеїнкіназ, а також геністеїну –інгібітора тирозинових протеїнкіназ на частоту Agrobacterium-опосередкованої трансформації покритонасінних на прикладі тютюну як модельного об’єкта. Вивчено вплив широкого діапазону концентрацій трифлюоперазину від 10 до 300 мкМ та встановлено, що за використання трифлюоперазину у концентрації 10 мкМ частота агробактеріальної трансформації листових дисків тютюну підвищувалась на 25 %. Паралельно досліджено вплив діапазону концентрацій геністеїну в межах 1–100 мкМ та встановлено найбільш ефективну його концентрацію (100 мкМ) для агробактеріальної трансформації листових дисків тютюну, при якій частота трансформації підвищувалась на 12 %.

РЕЗЮМЕ. Исследовано влияние трифлюоперазина – ингибитора серин/треониновых протеинкиназ, а также генистеина – ингибитора тирозиновых протеинкиназ на частоту Agrobacterium-опосредованной трансформации покрытосеменных на примере табака как модельного объекта. Изучение влияния широкого диапазона концентраций трифлюоперазина в пределах от 10 до 300 мкМ позволило установить, что при использовании трифлюоперазина в концентрации 10 мкМ частота Agrobacterium-опосредованной трансформации листовых дисков табака повышалась на 25 %. Параллельно исследовано влияние широкого диапазона концентраций генистеина от 1 до 100 мкМ и определена наиболее эффективная его концентрация (100 мкМ) для Agrobacterium-опосредованной трансформации листовых дисков табака, при которой частота трансформации повышалась на 12 %.

Цитология и генетика 2016, том 50, № 1, C. 3-11

Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України, Київ

E-mail: yemets.alla gmail.com

Ємець А.І., Федорчук В.В., Блюм Я.Б. Посилення агробактеріальної трансформації рослин за допомогою інгібіторів протеїнкіназ трифлюоперазину та геністеїну, Цитология и генетика., 2016, том 50, № 1, C. 3-11.

В "Cytology and Genetics". По возможности, пожалуйста, цитируйте статью по нашей англоязычной версии:
A.I. Yemets, V.V. Fedorchuk, Y.B. Blume Enhancement of Agrobacterium-mediated transformation of plants using trifluoperazine and genistein—protein kinase inhibitors, Cytol Genet., 2016, vol. 50, no. 1, pp. 1-7
DOI: 10.3103/S0095452716010047


Copyright© ICBGE 2002-2020 Coded & Designed by Volodymyr Duplij Modified 21.01.20