ISSN 0564-3783  Головна
Контакти
Архів  
Тематика журналу
Підписка
До уваги авторів
Редколегія
Мобільна версія


In English

Export citations
UNIMARC
BibTeX
RIS

Зиготическая автополиплоидизация ржи (Secale cereale L.)

Гордей И.С., Люсиков О.М., Гордей И.А.

Оригінальна работа 
В работе представлены результаты зиготической автополиплоидизации закисью азота (N2O) диплоидных сортов и гибридов F1 озимой ржи. Показано, что метод создания зиготических тетраплоидов ржи закисью азота (N2O) является эффективным и позволяет получать до 86,0 % тетраплоидов. В среднем выход тетраплоидов составил 51,0 %. Данным методом создано 9 новых тетраплоидов ржи. Созданные тетраплоиды характеризуются хромосомной сбалансированностью и низким уровнем содержания анеуплоидов (до 9,7 %). Мейоз у зиготических тетраплоидов ржи протекает с достоверно бо̀льшими нарушениями (Р ≤ 0,05), чем у исходных диплоидов. Установлено, что у созданных тетраплоидов происходит элиминация части ядерной ДНК к C6-C7 поколениям. На основе полученного тетраплоида Юбилейная создан новый сорт озимой тетраплоидной ржи Камея 16.

РЕЗЮМЕ. В роботі представлено результати зіготичної автополіплоідізації закисом азоту (N2O) диплоїдних сортів і гібридів F1 озимого жита. Показано, що метод створення зіготичних тетраплоїдів жита закисом азоту (N2O) є ефективним і дозволяє отримувати до 86,0 % тетраплоїдів. В середньому вихід тетраплоїдів склав 51,0 %. За цим методом створено 9 нових тетраплоїдів жита. Створені тетраплоїди характеризуються хромосомної збалансованістю і низьким рівнем вмісту анеуплоїдів (до 9,7 %). Мейоз у зіготичних тетраплоїдів жита протікає з достовірно великими порушеннями (Р ≤ 0,05), ніж у вихідних диплоїдів. Встановлено, що у створених тетраплоїдів відбувається елімінація частини ядерної ДНК до C6-C7 поколінь. На основі отриманого тетраплоїда Ювілейна створено новий сорт озимого тетраплоїдного жита Камея 16.

Ключові слова: озимая рожь, закись азота, диплоиды, зиготические тетраплоиды, мейоз, элиминация ДНК
озиме жито, закис азоту, диплоїди, зіготичні тетраплоїди, мейоз, елімінація ДНК

Цитологія і генетика 2019, том 53, № 5, C. 13-19

  • Институт генетики и цитологии НАН Беларуси

E-mail: I_Gordej777 mail.ru

Гордей И.С., Люсиков О.М., Гордей И.А. Зиготическая автополиплоидизация ржи (Secale cereale L.), Цитологія і генетика., 2019, том 53, № 5, C. 13-19.

В "Cytology and Genetics". Якщо тільки можливо, цитуйте статтю по нашій англомовній версії:
I. S. Gordej, O. M. Lyusikov, I. A. Gordej Zygotic Autopolyploidization of Rye (Secale cereale L.), Cytol Genet., 2019, vol. 53, no. 5, pp. 357–362
DOI: 10.3103/S0095452719050086


Copyright© ICBGE 2002-2020 Coded & Designed by Volodymyr Duplij Modified 26.10.20