ISSN 0564-3783  Головна
Контакти
Архів  
Тематика журналу
Підписка
До уваги авторів
Редколегія
Мобільна версія


In English

Export citations
UNIMARC
BibTeX
RIS

Рівень експресії генів PTGS2 і TGFB1 за умов опіку стравоходу та при введенні меланіну

Чорненька Н.М., Раєцька Я.Б., Драницина А.С., Калмикова О.O., Дзержинський М.Е., Савчук О.М., Остапченко Л.І.

Оригінальна работа 
РЕЗЮМЕ. В ходе гистологического исследования нами был подтвержден степень ожога пищевода, и оценено влияние меланина на процессы заживления, а именно – более быстрые сроки восстановления поврежденных тканей пищевода. Нами было показано повышение уровня экспрессии генов, вовлеченных в развитии воспаления Ptgs2 и Tgfb1 в крови и слизистой оболочке пищевода в условиях щелочного ожога пищевода 2 степени (ЩОП 2). При введении меланина снижался уровень экспрессии генов Ptgs2 и Tgfb1 в крови и тканях пищевода по сравнению с показателями при ЩОП 2. Было обнаружено, что при ЩОП 2 в крови и слизистой оболочке пище-вода повышалось содержание провоспалительных (ИЛ-1β, TНФ-α) цитокинов. При применении меланина отмечалась снижение содержания провоспалительных цитокинов по сравнению с показателями при ЩОП 2, что указывает на противовоспалительные свойства этого вещества и показывает перспективность использования меланина как вещества, которое способствует заживлению химического ожога пищевода.

У ході гістологічного дослідження нами було підтверджено ст, уп)інь опіку стравоходу та оцінено вплив меланіну на процеси загоєння, а саме: більш швидкі терміни відновлення ушкоджених тканин стравоходу. Нами було показано підвищення рівня експресії генів, залучених до розвитку запалення, Ptgs2 та Tgfb1 у крові та слизовій оболонці стравоходу за умов лужного опіку стравоходу 2 ступеня (ЛОС 2). При введенні меланіну знижувався рівень експресії генів Ptgs2 та Tgfb1 у крові та тканинах стравоходу порівняно з показниками при ЛОС 2. Було виявлено, що при ЛОС 2 у крові та слизовій оболонці стравоходу підвищувався вміст прозапальних (IЛ-1β, TНФ-α) цитокінів. При застосуванні меланіну відзначалося зниження вмісту прозапальних цитокінів порівняно з показниками при ЛОС 2, що вказує на протизапальні властивості цієї речовин та показує перспективність використання меланіну як речовини, що сприяє загоєнню хімічного опіку стравоходу.

Ключові слова: щелочной ожог пищевода, экспрессия генов Ptgs2, Tgfb1, цитокины, меланин
лужний опік стравоходу, експресія генів Ptgs2, Tgfb1, цитокіни, меланін

Цитологія і генетика 2019, том 53, № 5, C. 25-34

  • Навчально-науковий центр «Інститут біології та медицини» Київського національного університету ім. Тараса ШевченкаАдреса: 01601, Київ, вул. Володимирська 64/13

E-mail: nata.chornenka24 gmail.com

Чорненька Н.М., Раєцька Я.Б., Драницина А.С., Калмикова О.O., Дзержинський М.Е., Савчук О.М., Остапченко Л.І. Рівень експресії генів PTGS2 і TGFB1 за умов опіку стравоходу та при введенні меланіну, Цитологія і генетика., 2019, том 53, № 5, C. 25-34.

В "Cytology and Genetics". Якщо тільки можливо, цитуйте статтю по нашій англомовній версії:
N. M. Chornenka, Ya. B. Raetska, A. S. Dranitsina, O. O. Kalmikova, N. E. Dzerginskiy, O. M. Savchuk, L. I. Ostapchenko Expression Levels of Genes Ptgs2 and Tgfb1 in Esophageal Burns and When Introducing Melanin, Cytol Genet., 2019, vol. 53, no. 5, pp. 367–374
DOI: 10.3103/S0095452719050050


Copyright© ICBGE 2002-2020 Coded & Designed by Volodymyr Duplij Modified 26.10.20