ISSN 0564-3783  Головна
Контакти
Архів  
Тематика журналу
Підписка
До уваги авторів
Редколегія
Мобільна версія


In English

Export citations
UNIMARC
BibTeX
RIS

Кариологическое исследование сибирских видов лиственниц Larix sibirica и Larix gmelinii на Таймыре

Седельникова Т.С., Пименов А.В.

Оригінальна работа 
Выполнено сравнительное исследование кариотипов двух сибирских видов лиственниц – L. sibirica и L. gmelinii, произрастающих в зоне лесотундры на полуострове Таймыр. Проведен анализ числа хромосом и показано возрастание хромосомной нестабильности у лиственниц в условиях лесотундры. Проведена оценка размеров и морфологии хромосом, локализации и частоты встречаемости вторичных перетяжек в хромосомах L. sibirica и L. gmelinii. Изучены параметры хромосом в полиплоидных клетках L. gmelinii. Проведен анализ асимметрии кариотипов L. sibirica и L. gmelinii. Исследованы спектр и частота встречаемости хромосомных перестроек у L. sibirica и L. gmelinii. С привлечением данных кариологического анализа обсуждаются вопросы дифференциации и адаптации исследованных видов лиственниц на территории Таймыра.

РЕЗЮМЕ. Виконано порівняльне дослідження кариотипів двох
сибірських видів модрин – L. sibirica і L. gmelinii, які ростуть в зоні лісотундри на півострові Таймир. Проведено аналіз числа хромосом і показано зростання хромосомної нестабільності у модрин в умовах лісотундри. Проведено оцінку розмірів і морфології хромосом, локалізації та частоти виникнення вторинних перетяжок в хромосомах L. sibirica і L. gmelinii. Вивчено параметри хромосом в поліплоїдних клітинах L. gmelinii. Проведено аналіз асиметрії кариотипів L. sibirica і L. gmelinii. Досліджено спектр та частоту народження хромосомних перебудов у L. sibirica і L. gmelinii. Із залученням даних каріологічного аналізу обговорюються питання диференціації та адаптації досліджених видів модрин на території Таймиру.

Ключові слова: полуостров Таймыр, Larix sibirica, Larix gmelinii, кариологический анализ, асимметрия кариотипов, хромосомные перестройки

Цитологія і генетика 2019, том 53, № 3, C. 25-37

  • Институт леса им. В.Н. Сукачева СО РАН, Федеральный исследовательский центр «Красноярский научный центр СО РАН», Красноярск, Россия

E-mail: tss ksc.krasn.ru, pimenov ksc.krasn.ru

Седельникова Т.С., Пименов А.В. Кариологическое исследование сибирских видов лиственниц Larix sibirica и Larix gmelinii на Таймыре, Цитологія і генетика., 2019, том 53, № 3, C. 25-37.

В "Cytology and Genetics". Якщо тільки можливо, цитуйте статтю по нашій англомовній версії:
T. S. Sedel’nikova, A. V. Pimenov Karyological Study of Siberian Larch Species Larix sibirica and Larix gmelinii in Taimyr, Cytol Genet., 2019, vol. 53, no. 3, pp. 202–211
DOI: 10.3103/S0095452719030046


Copyright© ICBGE 2002-2020 Coded & Designed by Volodymyr Duplij Modified 26.10.20