ISSN 0564-3783  Головна
Контакти
Архів  
Тематика журналу
Підписка
До уваги авторів
Редколегія
Мобільна версія


In English

Export citations
UNIMARC
BibTeX
RIS

Изоферменты бета-амилазы у яровой мягкой пшеницы и их роль в агрегации белков зерна

Ахтариева М.К., Козелец Я.О., Филиппова Ю.М., Нецветаев В.П.

Оригінальна работа 
Изучен полиморфизм яровой мягкой пшеницы по изоферментам бета-амилазы среди сортов, культивируемых в условиях Северного Зауралья. Среди 42 сортообразцов выявлено четыре зимотипа. Из них наибольшей встречаемостью отличались изозимы А, С и А*, доля которых, соответственно, составляла 64,6 ± 7,3; 22,0 ± 3,7 и 12,2 ± 3,7 %. В течение 2011–2013 гг. исследована агрегирующая способность белков зерна с помощью -S-S-связей между группами сортов, несущими варианты бета-амилазы А и С. Установлено, что наличие изоэнзима С способствует  большей агрегации полипептидов зерна в сравнении с носителями бета-амилазы А, но не влияло на формирование урожайности. Различия по бета-амилазе не оказывало влияние на показатель число падения, связанное с амилазной активностью.

РЕЗЮМЕ. Вивчали поліморфізм ізоферментів бета-амілази серед сортів ярої м’якої пшениці, що культивуються в умовах Північного Зауралля. Серед 42 сортозразків виявлено чотири зимотипи. З них найбільшою зустрічністю відрізнялися ізозими А, С і А *, частка яких, відповідно, становила 64,6 ± 7,3; 22,0 ± 3,7 та 12,2 ± 3,7 %. Протягом 2011–2013 рр. досліджено агрегувальну здатність білків зерна за допомогою -S-S-зв᾽язків між групами сортів, що несуть варіанти бета-амілази А і С. Встановлено, що наявність ізоензима С сприяє більшій агрегації поліпептидів зерна в порівнянні з наявністю бета-амілази А, але не впливає на формування врожайності. Відмінність по бета-амілазі не впливає на показник число падіння, пов’язаний з амілазною активністю.

Ключові слова: изоферменты бета-амилазы, яровая мягкая пшеница, дисульфидные связи, число падения, урожайность
ізоферменти бета-амілази, яра м'яка пшениця, дисульфідні зв'язки, число падіння, врожайність

Цитологія і генетика 2019, том 53, № 4, C. 34-40

  1. Государственный аграрный университет Северного Зауралья, ул. Республики, 7, Тюмень, 625003, Россия
  2. Белгородский федеральный аграрный научный центр Российской академии наук, ул. Октябрьская, 58, Белгород, 308001, Россия

E-mail: marina­che mail.ru, ya.o.kozelets mail.ru; j­1506 yandex.ru, v.netsvetaev yandex.ru

Ахтариева М.К., Козелец Я.О., Филиппова Ю.М., Нецветаев В.П. Изоферменты бета-амилазы у яровой мягкой пшеницы и их роль в агрегации белков зерна, Цитологія і генетика., 2019, том 53, № 4, C. 34-40.

В "Cytology and Genetics". Якщо тільки можливо, цитуйте статтю по нашій англомовній версії:
M. K. Akhtariyeva, Ya. O. Kozelets, Yu. M. Filippova, V. P. Netsvetaev Beta-Amylase Isozymes in Spring Common Wheat and Their Role in the Aggregation of Grain Proteins, Cytol Genet., 2019, vol. 53, no. 4, pp. 294–299
DOI: 10.3103/S0095452719040029


Copyright© ICBGE 2002-2020 Coded & Designed by Volodymyr Duplij Modified 26.10.20