ISSN 0564-3783  Головна
Контакти
Архів  
Тематика журналу
Підписка
До уваги авторів
Редколегія
Мобільна версія


In English

Export citations
UNIMARC
BibTeX
RIS

Вплив збагаченої тромбоцитами плазми на морфогенез та експресію хондрогенних маркерних генів хондроцитоподібними клітинами Nuckeus pulposus щура in vitro

Педаченко Є.Г., Васильєва І.Г., Хижняк М.В., Чопик Н.Г., Олексенко Н.П., Шуба І.М., Цюбко О.І., Галанта О.С., Сніцар Н.Д., Макарова Т.А., Дмитренко А.Б.

Оригінальна работа 
РЕЗЮМЕ. Целью данной работы было изучить влияние 3, 10, 20% обогащенной тромбоцитами плазмы (ОТП) крысы на морфобиологические характеристики ходроцитоподобных клеток nucleus pulposus (NP) крысы , а также экспрессию хондрогенных генов ACAN, COL II, GPC3, MGP, PTN, ANXA3;VIM in vitro. ОТП 3, 10, 20 % дозозависимо повышает жизнеспособность клеток NP крысы в культуре. Тромбоциты в культурах демонстрируют тропность к бластоподобним клеткам, формируют зону адгезии. При использовании ОТП 20 % на 14 сутки культивирования наблюдается дифференцировка бластоподобных клеток, регистрируются клетки на стадии деления. ОТП дозозависимо предотвращает снижение экспрессии хондрогенных генов. Более эффективной была ОТП 20 %. В этих культурах наблюдалось увеличение экспресии большинства исследованных хондрогенных генов: COL II в 2,9 (Р = 0,002); VIM в 2,1 (Р = 0,0003); ANXA в 2,3 (Р = 0,0003); GPC в 1,4 (Р = 0,0011); PTN в 1,6 (Р = 0,0017);ACAN в 1,2 (Р = 0,0606) раза. 

Метою дослідження було вивчення впливу 3, 10, 20 % збагаченої тромбоцитами плазми (ЗТП) щура на морфобіологічні характеристики хондроцитоподібних клітин nucleus pulposus (NP) щура, а також експресію хондрогених генів ACAN, COL II, GPC3, MGP, PTN, ANXA3; VIM in vitro. ЗТП 3, 10, 20 % дозозалежно підвищує життєздатніть клітин NP щура в культурі. Тромбоцити в культурах демонструють тропність до бластоподібних клітин, формують зону адгезії. При використанні ЗТП 20 % на 14 добу культивування спостерігається диференціювання бластоподібних клітин, реєструються клітини на стадії ділення. ЗТП дозозалежно запобігає зниженню експресії хондрогенних генів. Більш ефективною є ЗТП 20 %. В цих культурах спостерігалось збільшення експресії більшості досліджуваних хондрогенних генів: COL II в 2,9 (Р = 0,002); VIM в 2,1 (Р = 0,0003); ANXA3 в 2,3 (Р = 0,0003); GPC3 в 1,4 (Р = 0,0011); PTN в 1,6 (Р = 0,0017); ACAN в 1,2 (Р = 0,0606) рази.

Ключові слова: збагачена тромбоцитами плазма, ACAN, COL II, GPC3, MGP, PTN, ANXA3;VIM

Цитологія і генетика 2019, том 53, № 2, C. 34-42

ДУ «Iнститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова АМН України». 04050, вул. Платона Майбороди, 32, Київ, Україна

E-mail: pedach i.ua, vigvasileva gmail.com, Khyzhnyak63 gmail.com, natalia.chopyck gmail.com, n.oleksenko gmail.com, irina_shuba ukr.net, tsjubkoolga gmail.com, lenagalanta gmail.com, 1866600 online.ua, tatyana.makarova77799 gmail.com, angelikdmiz.bor gmail.com

Педаченко Є.Г., Васильєва І.Г., Хижняк М.В., Чопик Н.Г., Олексенко Н.П., Шуба І.М., Цюбко О.І., Галанта О.С., Сніцар Н.Д., Макарова Т.А., Дмитренко А.Б. Вплив збагаченої тромбоцитами плазми на морфогенез та експресію хондрогенних маркерних генів хондроцитоподібними клітинами Nuckeus pulposus щура in vitro, Цитологія і генетика., 2019, том 53, № 2, C. 34-42.

В "Cytology and Genetics". Якщо тільки можливо, цитуйте статтю по нашій англомовній версії:
E. G. Pedachenko, I. G. Vasilyeva, M. V. Khizniak, N. G. Chopyck, N. P. Oleksenko, I. N. Shuba, O. I. Tsjubko, O. S. Galanta, N. D. Snitsar, T. A. Makarova, A. B. Dmytrenko The Effect of Platelet-Rich Plasma on Morphogenesis and Expression of Chondrogenic Marker Genes by Chondrocyte-Like Cells of the Rat Nucleus Pulposus in Vitro, Cytol Genet., 2019, vol. 53, no. 2, pp. 124–131
DOI: 10.3103/S0095452719020087


Copyright© ICBGE 2002-2020 Coded & Designed by Volodymyr Duplij Modified 26.10.20