ISSN 0564-3783  Головна
Контакти
Архів  
Тематика журналу
Підписка
До уваги авторів
Редколегія
Мобільна версія


In English

Export citations
UNIMARC
BibTeX
RIS

Конституційне та індуковане накопичення калози та фенольних сполук як елементів системної стійкості проростків озимої  пшениці

Бобошко О., Ємельянов В., Панюта О., Таран Н.

Оригінальна работа 
РЕЗЮМЕ. Определено количество накопления каллозы и фенольных соединений у проростков двух сортов озимой пшеницы при инокуляции патогенным грибом – Pseudocercosporella herpotrichoides, возбудителя корневой гнили пшеницы. Показано значительные различия в конституционном и индуцированном накоплении веществ фитоимунитета проростками сортов Мироновская 808 и Ренан, что предопределяет особенности их устойчивости к патогенным микроорганизмам.

Визначено кількість накопичення калози та фенольних сполук у проростків двох сортів озимої пшениці при інокуляції патогенним грибом – Pseudocercosporella herpotrichoides, збудника кореневої гнилі пшениці. Показано значні відмінності у конституційному та індукованому накопиченні речовин фітоімунітету проростками сортів Миронівська 808 та Ренан, що зумовлює особливості їх стійкості до патогенних мікроорганізмів.

Ключові слова: калоза, фенольні сполуки, пшениця, Pseudocercosporella herpotrichoides
каллозы, фенольные соединения, пшеница, Pseudocercosporella herpotrichoides

Цитологія і генетика 2019, том 53, № 5, C. 35-45

  1. Інститут клітинної біології та генетичної інженерії НАН України, 03680, Київ, вул. Заболотного, 148, Україна
  2. Київський нацiональний унiверситет iмені Тараса Шевченка, ННЦ «Інститут Біології», 01601, Київ вул. Володимирська 64/13,Україна

E-mail: boboshko.elena mail.ru, vldeml ukr.net, panuta ukr.net, tarantul univ.kiev.ua

Бобошко О., Ємельянов В., Панюта О., Таран Н. Конституційне та індуковане накопичення калози та фенольних сполук як елементів системної стійкості проростків озимої  пшениці, Цитологія і генетика., 2019, том 53, № 5, C. 35-45.

В "Cytology and Genetics". Якщо тільки можливо, цитуйте статтю по нашій англомовній версії:
O. Boboshko, V. Emelyanov, O. Panyuta, N. Taran Constitutional and Induced Accumulation of Callose and Phenol Compounds as Elements of Systemic Resistance in Winter Wheat Sprouts, Cytol Genet., 2019, vol. 53, no. 5, pp. 375–383
DOI: 10.3103/S0095452719050049


Copyright© ICBGE 2002-2020 Coded & Designed by Volodymyr Duplij Modified 26.10.20