ISSN 0564-3783  Головна
Контакти
Архів  
Тематика журналу
Підписка
До уваги авторів
Редколегія
Мобільна версія


In English

Export citations
UNIMARC
BibTeX
RIS

Ембріональні та індуковані плюрипотентні стовбурові клітини та їх диференціювання у напрямку кардіоміоцитів в присутності ДМСО

Будаш Г.В., Білько Н.М.

Оригінальна работа 
РЕЗЮМЕ. Трансплантация клеток это современная стратегия восстановления поврежденных тканей сердца. Одним из перспективных источников получения кардиомиоцитов являются эмбриональные стволовые клетки (ЭСК) и индуцированные плюрипотентные стволовые клетки (ИПСК). Исследования проводились на генетически модифицированных линиях ЭСК и ИПСК мыши, которые экспрессировали зеленый флуоресцентный протеин (GFP) под контролем кардиоспецифического α-MHC промотора, дифференцирование осуществляли в суспензионной культуре с постоянным перемешиванием. Изучали влияние диметилсульфоксида (ДМСО) на процессы дифференцирования плюрипотентных стволовых клеток в кардиомиоциты, как на этапе формирования клеток мезодермального происхождения, так и на этапе формирования предшественников кардиомиоцитов. Определили оптимальный срок для применения ДМСО в культуре. Установлено, что добавление ДМСО с 5-го до 9-го дня культивирования повышало эффективность дифференцировки в кардиомиоциты в полтора раза.

Трансплантація клітин це сучасна стратегія відновлення пошкоджених тканин серця. Одним з перспективних джерел отримання кардіоміоцитів  є ембріональні стовбурові клітини (ЕСК) та індуковані плюрипотентні стовбурові клітини (ІПСК). Дослідження проводили на генетично модифікованих лініях ЕСК та ІПСК миші, які експресували зелений флуоресцентний протеїн (GFP) під контролем кардіоспецифічного α-MHC промотора, диференціювання здійснювали у суспензійній культурі з постійним перемішуванням. Вивчали вплив диметилсульфоксиду (ДМСО) на процеси диференціювання плюрипотентних стовбурових клітин у кардіоміоцити, як на етапі формування клітин мезодермального походження, так і на етапі формування попередників кардіоміоцитів. Визначили оптимальний термін для застосування ДМСО в культурі. Встановлено, що додавання ДМСО з 5-ї до 9-ї доби культивування підвищувало ефективність диференціювання у кардіоміоцити у півтора рази. 

Ключові слова: ембріональні стовбурові клітини, індуковані плюрипотентні стовбурові клітини, кардіоміоцити, диметилсульфоксид, диференціювання

Цитологія і генетика 2019, том 53, № 1, C. 41-50

Національний університет «Києво­Могилянска академія», Київ, Україна

E-mail: galina19 ukr.net, nbilko ukma.kiev.ua

Будаш Г.В., Білько Н.М. Ембріональні та індуковані плюрипотентні стовбурові клітини та їх диференціювання у напрямку кардіоміоцитів в присутності ДМСО, Цитологія і генетика., 2019, том 53, № 1, C. 41-50.

В "Cytology and Genetics". Якщо тільки можливо, цитуйте статтю по нашій англомовній версії:
H. V. Budash, N. M. Bilko Embryonic and Induced Pluripotent Stem Cells and Their Differentiation in the Cardiomyocyte Direction in the Presence of Dimethyl Sulfoxide, Cytol Genet., 2019, vol. 53, no. 1, pp. 34–41
DOI: 10.3103/S0095452719010055


Copyright© ICBGE 2002-2020 Coded & Designed by Volodymyr Duplij Modified 18.09.20