ISSN 0564-3783  Головна
Контакти
Архів  
Тематика журналу
Підписка
До уваги авторів
Редколегія
Мобільна версія


In English

Export citations
UNIMARC
BibTeX
RIS

Сайт-направленный мутагенез остатков триптофана в структуре каталитического модуля тирозил-тРНК синтетазы Bos taurus

Заец В.Н., Цуварев О.Ю., Коломиец Л.А., Корнелюк А.И.

Оригінальна работа 
Для исследования структурно-динамических и функциональных свойств N-концевого каталитического модуля тирозил-тРНК синтетазы Bos taurus (мини BtTyrRS) методами флуоресцентной спектроскопии проведен сайт-направленный мутагенез белка по модифицированному методу QuikChang с заменой трех остатков Trp на Ala в его структуре. В процессе последовательных реакций ПЦР с использованием разработанных праймеров получены точечные замены кодонов триптофана TGG на кодоны аланина GCG в нуклеотидной последовательности кДНК каталитического модуля тирозил-тРНК синтетазы, клонированной в экспрессирующей плазмиде pET-30a. В результате получены кДНК мини BtTyrRS, в последовательности которых имеется лишь один кодон триптофана в каждом из трех положений в структуре белка.

РЕЗЮМЕ. Для дослідження структурно-динамічних і функціональних властивостей N-кінцевого каталітичного модуля тирозил-тРНК синтетази Bos taurus (міні BtTyrRS) методами флуоресцентної спектроскопії проведено сайт-спрямований мутагенез білка за модифікованим методом QuikChang з заміною трьох залишків Trp на Ala в його структурі. В процесі послідовних реакцій ПЛР з використанням розроблених праймерів отримані точкові заміни кодонів триптофана TGG на кодони аланіна GCG в нуклеотидній послідовності кДНК каталітичного модуля тирозил-тРНК синтетази, клонованої в експресуючій плазміді pET-30a. В результаті отримані кДНК міні BtTyrRS, в послідовності яких є лише один кодон триптофану в кожному з трьох положень в структурі білк.

Ключові слова: каталитический модуль тирозил-тРНК синтетазы, сайт-направленный мутагенез, кДНК, ПЦР амплификация, ДНК полимераза
каталітичний модуль тирозил-тРНК синтетази, сайт-спрямований мутагенез, кДНК, ПЛР ампліфікація, ДНК полімераза

Цитологія і генетика 2019, том 53, № 3, C. 47-57

E-mail: v.n.zayets gmail.com, a.tsuvariev gmail.com, babenko_lesia ukr.net, kornelyuk imbg.org.ua

Заец В.Н., Цуварев О.Ю., Коломиец Л.А., Корнелюк А.И. Сайт-направленный мутагенез остатков триптофана в структуре каталитического модуля тирозил-тРНК синтетазы Bos taurus, Цитологія і генетика., 2019, том 53, № 3, C. 47-57.

В "Cytology and Genetics". Якщо тільки можливо, цитуйте статтю по нашій англомовній версії:
V. N. Zayets, A. Yu. Tsuvarev, L. A. Kolomiiets, A. I. Kornelyuk Site-Directed Mutagenesis of Tryptophan Residues in the Structure of the Catalytic Module of Tyrosyl-tRNA Synthetase from Bos taurus, Cytol Genet., 2019, vol. 53, no. 3, pp. 219–226
DOI: 10.3103/S009545271903006X


Copyright© ICBGE 2002-2020 Coded & Designed by Volodymyr Duplij Modified 26.10.20