ISSN 0564-3783  Головна
Контакти
Архів  
Тематика журналу
Підписка
До уваги авторів
Редколегія
Мобільна версія


In English

Export citations
UNIMARC
BibTeX
RIS

Експресія генів Nos2 та Acan у хрящях колінного суглоба щурів за умов остеоартрозу

Драницина А.С., Дворщенко К.О., Короткий О.Г., Вовк А.А., Фалалєєва Т.М., Остапченко Л.І.

Оригінальна работа 
РЕЗЮМЕ. В ходе гистологического исследования нами выявлено дегенеративные изменения в хрящевой ткани крыс с индуцированным монойодоацетатом натрия остеоартрозом и оценено влияние хондроитина сульфата и мультипробиотического препарата на процессы заживления, а именно: отсутствие постнекротических изменений и фиброзных элементов при
совместном введении указанных препаратов. Молекулярный анализ хрящевой ткани крыс с экспериментальным артрозом обнаружил повышение уровня экспрессии гена Nos2 и снижение уровня экспрессии гена Acan по сравнению с контрольной группой животных, что указывает на активацию воспалительных и деструктивных процессов в ткани. При комбинированном введении хондроитина сульфата и мультипробиотика при тех же условиях паттерн экспрессии генов Nos2 и Acan возвращался к контрольным значениям, что свидетельствует о перспективности использования мультипробиоти-ка как вещества, которое усиливает противовоспалительное и антиоксидантное действие хондропротектора в условиях остеоартроза.

Під час гістологічного дослідження нами було виявлено дегенеративні зміни у хрящовій тканині щурів з індукованим монойодоацетатом натрію остеоартрозом та оцінено вплив хондроїтину сульфату та мультипробіотичного препарату на процеси загоєння, а саме: відсутність пост-некротичних змін та фіброзних елементів при сумісному введенні зазначених препаратів. Молекулярний аналіз хрящової тканини щурів з експериментальним артрозом виявив підвищення рівня експресії гена Nos2 та зниження рівня експресії гена Acan у порівнянні з контрольною групою тварин, що вказує на активацію запальних та деструктивних процесів у тканині. За комбінованого введення хондроїтину сульфату та мультипробіотика за тих самих умов патерн експресії генів Nos2 та Acan повертався до контрольних значень, що свідчить про перспективність використання мультипробіотика як речовини, яка підсилює протизапальну та антиоксидантну дію цього хондропротектора за умов остеоартрозу.

Ключові слова: хрящ, остеоартроз, крысы, экспрессия генов Nos2 и Acan, хондропротектор, мультипробиотик
хрящ, остеоартроз, щури, експресія генів Nos2 та Acan, хондропротектор, мультипробіотик

Цитологія і генетика 2019, том 53, № 6, C. 54-63

Навчально-науковий центр «Інститут біології та медицини» Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 01601, м. Киев, ул. Володимирська 64/13.

E-mail: alevtina.dranitsina gmail.com, andriivovk ukr.net

Драницина А.С., Дворщенко К.О., Короткий О.Г., Вовк А.А., Фалалєєва Т.М., Остапченко Л.І. Експресія генів Nos2 та Acan у хрящях колінного суглоба щурів за умов остеоартрозу, Цитологія і генетика., 2019, том 53, № 6, C. 54-63.

В "Cytology and Genetics". Якщо тільки можливо, цитуйте статтю по нашій англомовній версії:
A. S. Dranitsina, K. O. Dvorshchenko, O. H. Korotkyi, A. A. Vovk, T. M. Falalyeyeva, D. M. Grebinyk, L. I. Ostapchenko Expression of Nos2 and Acan Genes in Rat Knee Articular Cartilage in Osteoarthritis, Cytol Genet., 2019, vol. 53, no. 6, pp. 481–488
DOI: 10.3103/S0095452719060021


Copyright© ICBGE 2002-2020 Coded & Designed by Volodymyr Duplij Modified 30.10.20