ISSN 0564-3783  Головна
Контакти
Архів  
Тематика журналу
Підписка
До уваги авторів
Редколегія
Мобільна версія


In English

Export citations
UNIMARC
BibTeX
RIS

Генетичні передумови стійкості пшениці до шкодочинних нематод

Карелов А.В., Пилипенко Л.А., Козуб Н.О., Созінов І.О., Блюм Я.Б.

Огляд 
РЕЗЮМЕ. В статье описан современное состояние проблемы исследование генов устойчивости в овсяной (Heterodera avenae) и корневой (Pratylenchus neglectus) нематод у пшеницы мягкой (Triticum aestivum L.) и их использование в селекционных программах. Приведен перечень большинства идентифициро-ванных генов устойчивости к этим фитопатогенам и охарактеризована их хромосомная локализация и специфика обусловленной устойчивости. Указаны источники генов, широко использованных в контроле овсяной нематоды. Приведены также альтернативные методы перенесения факторов устойчивости к нематодам в пшеницу.

В статті висвітлено сучасний стан проблеми вивчення генів стійкості до вівсяної (Heterodera avenae) та кореневої (Pratylenchus neglectus) нематод у пшениці м’якої (Triticum aestivum L.) та їх залучення до селекційних програм. Наведено перелік більшості ідентифікованих генів стійкості до цих фітопатогенів та охарактеризовано їх хромосомну локалізацію і специфіку обумовленої стійкості. Вказано джерела генів стійкості, які широко використовуються для контролю вівсяної нематоди. Наведено також альтернативні методи перенесення факторів стійкості до нематод у пшеницю.

Ключові слова: овсяная нематода, корневая нематода, гены устойчивости, пшеница, молекулярные маркеры
вівсяна нематода, коренева нематода, гени стійкості, пшениця, молекулярні маркери

Цитологія і генетика 2019, том 53, № 4, C. 60-67

  1. Інститут захисту рослин Національної академії аграрних наук України, 03022, вул. Васильківська, 33, Київ
  2. ДУ «Інститут харчової біотехнології і геноміки НАН України», 04123, вул. Осиповського, 2а, Київ

E-mail: tolikkarelov meta.ua, office.ifbg nas.gov.ua

Карелов А.В., Пилипенко Л.А., Козуб Н.О., Созінов І.О., Блюм Я.Б. Генетичні передумови стійкості пшениці до шкодочинних нематод, Цитологія і генетика., 2019, том 53, № 4, C. 60-67.

В "Cytology and Genetics". Якщо тільки можливо, цитуйте статтю по нашій англомовній версії:
A. V. Karelov, L. A. Pylypenko, N. A. Kozub, I. A. Sozinov, Ya. B. Blume Genetic Background of the Resistance against Parasitic Nematodes in Wheat, Cytol Genet., 2019, vol. 53, no. 4, pp. 315–320
DOI: 10.3103/S0095452719040066


Copyright© ICBGE 2002-2020 Coded & Designed by Volodymyr Duplij Modified 30.10.20