ISSN 0564-3783  Головна
Контакти
Архів  
Тематика журналу
Підписка
До уваги авторів
Редколегія
Мобільна версія


In English

Export citations
UNIMARC
BibTeX
RIS

Оценка роли полиморфизма rs2010963 гена VEGF в развитии розацеа и его связь с клиническими формами заболевания

Бабаджанов О.А., Каримов Х.Я., Арифов С.С., Бобоев К.Т.

Оригінальна работа 
Проведен анализ частоты генотипических вариантов полиморфизма rs2010963 гена сосудистого эндотелиального фактора роста VEGF (Vascular Endo-thelial GrowthFactor) у 140 больных розацеа у 145 условно здоровых лиц узбекской национальности. Показано, что распределение генотипов в исследованных группах соответствует равновесию Харди-Вайнберга (p > 0,05). Установлены значимые различия частот встречаемости аллелей rs2010963 гена VEGF между группами больных розацеа с различной клинической формой заболевания и группой условно здоровых лиц (Р < 0,05). Носительство функционально неблагоприятного аллеля634C VEGF в гетеро- или гомозиготном варианте значимо увеличивает риск развития розацеа. Полученные данные свидетельствует об ассоциации данного ДНК-локуса с формированием розацеа в узбекской популяции.

РЕЗЮМЕ. Проведений аналіз частоти генотипічних варіантів поліморфізму rs2010963 гена судинного ендоте-ліального чинника зростання VEGF (Vascular Endo-thelial GrowthFactor) у 140 хворих розацеа у 145 умовно здорових осіб узбецької національності. Показано, що розподіл генотипів в досліджених групах відповідає рівновазі Харди-Вайнберга (р > 0,05). Встановлені значимі відмінності частот тієї, що зустрічається аллелей rs2010963 гена VEGF між групами хворих розацеа з різною клінічною формою захворювання і групою умовно здорових осіб (Р < 0,05). Носительство функціонально несприятливого аллеля634C VEGF в гетеро- або гомозиготному варіанті значимо збільшує ризик розвитку розацеа. Отримані дані свідчить про асоціацію цього ДНК-локуса з формуванням розацеа в узбецькій популяції.

Ключові слова: розацеа, эритематозная форма, папуло-пустулезная форма, ген VEGF, полиморфизм rs2010963

Цитологія і генетика 2019, том 53, № 3, C. 65-71

  1. Ташкентский педиатрический медицинский институт, ул. Богишамол, 223, г. Ташкент, Республики Узбекистан
  2. Научно­исследовательский институт Гематологии и переливания крови, ул. Бунедкор­43, г. Ташкент, Республики Узбекистан
  3. Ташкентский институт усовершенствования врачей, ул. Паркентская-51, г. Ташкент, Республики Узбекистан

E-mail: kity_1508 mail.ru, abdukadir_babaev mail.ru, arifov1961 rambler.ru

Бабаджанов О.А., Каримов Х.Я., Арифов С.С., Бобоев К.Т. Оценка роли полиморфизма rs2010963 гена VEGF в развитии розацеа и его связь с клиническими формами заболевания, Цитологія і генетика., 2019, том 53, № 3, C. 65-71.

В "Cytology and Genetics". Якщо тільки можливо, цитуйте статтю по нашій англомовній версії:
O. A. Babadjanov, H. Ya. Karimov, S. S. Arifov, K. T. Boboev Evaluation into the Role of the VEGF Gene Polymorphism rs2010963 in the Development of Rosacea and its Relationship with Clinical Subtypes of the Disease, Cytol Genet., 2019, vol. 53, no. 3, pp. 233–238
DOI: 10.3103/S0095452719030083


Copyright© ICBGE 2002-2020 Coded & Designed by Volodymyr Duplij Modified 30.10.20