ISSN 0564-3783  Головна
Контакти
Архів  
Тематика журналу
Підписка
До уваги авторів
Редколегія
Мобільна версія


In English

Export citations
UNIMARC
BibTeX
RIS

Молекулярногенетичні аспекти взаємодії Helicobacter pylori з клітинами слизової оболонки шлунка

Сухань Д.С., Вернигородський С.В., Гайдуков Н.В., Людкевич Г.П.

Огляд 
РЕЗЮМЕ. В работе проанализированы современные взгляды на классические детерминанты вирулентности Helicobater pylori, патогенетические эффекты фосфорилирования и процесс транслокации CagA в клетки СОЖ, охарактеризованы поверхностные мембранные рецепторы связывания VacA с эпителиоцитами СОЖ. Обоснована необходимость проведения генетического типирования Helicobater pylori для определения потенциальной вирулентности микрооргаизма с целью прогнозирования протекания H. pylori-ассоциированных заболеваний и подбора тар-гетной терапии.

У роботі проаналізовано сучасні погляди на класичні детермінанти вірулентності Helicobater pylori, патогенетичні ефекти фосфорилювання та процес транслокації CagA у клітини СОШ, охарактеризовані поверхневі мембранні рецептори зв’язування VacA з епітеліоцитами СОШ. Обґрунтовано необхідність проведення генетичного типування Helicobacter pylori для виявлення потенційної вірулентності мікроорганізму з метою прогнозування перебігу H. pylori-асоційованих захворювань та підбору таргетної терапії.

Ключові слова: Helicobacter pylori, CagA, VacA, патология желудка
Helicobacter pylori, CagA, VacA, шлункова патологія

Цитологія і генетика 2019, том 53, № 6, C. 71-78

Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова.

E-mail: d.suxan gmail.com, vernset ukr.net, nikita.omarov gmail.com, ludkeveech gmail.com

Сухань Д.С., Вернигородський С.В., Гайдуков Н.В., Людкевич Г.П. Молекулярногенетичні аспекти взаємодії Helicobacter pylori з клітинами слизової оболонки шлунка, Цитологія і генетика., 2019, том 53, № 6, C. 71-78.

В "Cytology and Genetics". Якщо тільки можливо, цитуйте статтю по нашій англомовній версії:
D. S. Sukhan, S. V. Vernygorodskyi, N. V. Haidukov & H. P. Ludkevich Molecular and Genetic Aspects of Helicobacter pylori Interaction with Cells of Gastric Mucosa, Cytol Genet., 2020, vol. 54, no. 2, pp. 147–153
DOI: 10.3103/S0095452720020139


Copyright© ICBGE 2002-2020 Coded & Designed by Volodymyr Duplij Modified 30.10.20