ISSN 0564-3783  Головна
Контакти
Архів  
Тематика журналу
Підписка
До уваги авторів
Редколегія
Мобільна версія


In English

Export citations
UNIMARC
BibTeX
RIS

Gene expression profiling during life cycle of Potato (Solanum tuberosum) tubers by microarray

A. M. El-Shehawi, M. M. Elseehy

 
РЕЗЮМЕ. Визначення профіля генної експресії бульб картоплі протягом всього життєвого циклу проводили за допомогою мікроматричного аналізу. Життєвий цикл картоплі було поділено на 8 різних етапів; було виділено загальну РНК і використано як зонд після маркування cДНК, генерованої зі зразків РНК. cДНК використали для гібридизації з мікроматричним аналізом картоплі. Результати цього дослідження показали, що протягом етапів розвитку проходить активація багатьох генів (3b,3c,3d,4a,4b) порівняно з етапами дозрівання (6,7). Багато з цих генів регулюють ріст, зберігання білків та цукрів, захист, пригнічення різних протеїназ та оксидацію. Деякі гени продемонстрували активацію під час певного етапу росту (4a) порівняно з іншими етапами росту, тоді як інші гени продемонстрували активацію на етапах зрілості (етап 8). Визначення профіля генної експресії під час життєвого циклу картоплі – це важливий крок у процесі покращення деяких важливих економічних властивостей картоплі, зокрема, харчової якості бульби, стійкості до хвороб або використання бульб в якості джерела інгібіторів протеїнази. Також, це дозволяє виділяти деякі гени для застосування у біотехнологіях в якості інгібіторів протеїнази та покращення харчування і промислової цінності бульб.

Ключові слова: Solanum tuberosum, визначення профіля генної експресії, мікроматричний аналіз, інгібітор протеїнази, пататин, поліфенолоксидаза

Цитологія і генетика 2019, том 53, № 1, C. 76-77

  • Department of Genetics, Faculty of Agriculture, University of Alexandria, Egypt
  • Department of Biotechnology, Faculty of Science, Taif University, Taif, Saudi Arabia

E-mail: elshehawi hotmail.com

A. M. El-Shehawi, M. M. Elseehy Gene expression profiling during life cycle of Potato (Solanum tuberosum) tubers by microarray, Цитологія і генетика., 2019, том 53, № 1, C. 76-77.

В "Cytology and Genetics". Якщо тільки можливо, цитуйте статтю по нашій англомовній версії:
A. M. El-Shehawi, M. M. Elseehy Gene Expression Profiling during Life Cycle of Potato (Solanum tuberosum) Tubers by Microarray, Cytol Genet., 2019, vol. 53, no. 1, pp. 76–85
DOI: 10.3103/S009545271901002X


Copyright© ICBGE 2002-2020 Coded & Designed by Volodymyr Duplij Modified 18.09.20