ISSN 0564-3783  Головна
Контакти
Архів  
Тематика журналу
Підписка
До уваги авторів
Редколегія
Мобільна версія


In English

Export citations
UNIMARC
BibTeX
RIS

Phenolic com-pounds of Codiaeum varie-gatum spirale lessened cytotoxic and genotoxic effects of mitomycin C in mice somatic and germ cells

MONA A.M. ABO-ZEID, AYMAN A. FARG-HALY, EMAD M. HASSAN, NEGM S. ABDEL-SAMIE

Реферат статті 
РЕЗЮМЕ. У цьому дослідженні було оцінено хіміопрофілактичні властивості фенольних сполук, отриманих з Codiaeum variegatum (PCCV), проти цитотоксичного та генотоксичного впливу мітоміцину C (MMC). Самцям Swiss albino вводили PCCV та/або MMC, і збирали зразки через 24 години після останнього введення. Було зафіксовано хромосомні аберації у клітинах кісткового мозку та сперматоцитах, життєздатність клітин та пошкодження ДНК (за допомогою кометного аналізу) у клітинах кісткового мозку. Згідно з нашими спостереженнями найвища концентрація PCCV не чинила цитотоксичний чи генотоксичний вплив на соматичні та зародкові клітини мишей. Однак MMC суттєво знизила проліферацію клітин (p<0,05), і значно збільшила хромосомні аберації та пошкодження ДНК. Крім того, PCCV перешкоджає цитотоксичності та генотоксичності MMC при введенні тваринам за 2 години до введення MMC. Очевидно, PCCV спричиняє значне пригнічення (p<0,05) відсоткового відношення хромосомних аберацій у клітинах кісткового мозку, за винятком розривів (19,82%, 25,23% та 42,34%), і сперматоцитах (22,73%, 31,82% та 48,48%) у концентрації 125, 250 та 500 мг/кг маси тіла, відповідно. Подібним чином, PCCV знизив відсоток ДНК у хвості (%), довжину хвоста (мкм) і хвостовий момент, а інгібіторний індекс відсотку ДНК у хвості (%) досяг 89,44% при 500 мг/кг маси тіла. Крім того, фенольні сполуки Codiaeum variegatum зменшили цитотоксичний та генотоксичний вплив, спричинений мутагенним агентом MMC.

Ключові слова: Codiaeum variegatum; фенольні сполуки; цитотоксичність; генотоксичність; хромосомні аберації; кометний аналіз

Цитологія і генетика 2019, том 53, № 6, C. 79-82

  • Genetics and Cytology Department, Genetic Engineering and Biotechnology Research Division, National Research Centre, Dokki 12622, Cairo, Egypt
  • Medicinal and Aromatic Plants Research Department, Pharmaceutical and Drug Industries Research division, National Research Centre, Dokki 12622, Cairo, Egypt

E-mail: monaabozeid yahoo.com

MONA A.M. ABO-ZEID, AYMAN A. FARG-HALY, EMAD M. HASSAN, NEGM S. ABDEL-SAMIE Phenolic com-pounds of Codiaeum varie-gatum spirale lessened cytotoxic and genotoxic effects of mitomycin C in mice somatic and germ cells, Цитологія і генетика., 2019, том 53, № 6, C. 79-82.

В "Cytology and Genetics". Якщо тільки можливо, цитуйте статтю по нашій англомовній версії:
Mona A.M. Abo-Zeid, Ayman A. Farghaly, Emad M. Hassan, Negm S. Abdel-Samie Phenolic Compounds of Codiaeum variegatum Spirale Lessened Cytotoxic and Genotoxic Effects of Mitomycin C in Mice Somatic and Germ Cells, Cytol Genet., 2019, vol. 53, no. 6, pp. 494–501
DOI: 10.3103/S0095452719060057


Copyright© ICBGE 2002-2020 Coded & Designed by Volodymyr Duplij Modified 30.10.20