ISSN 0564-3783  Головна
Контакти
Архів  
Тематика журналу
Підписка
До уваги авторів
Редколегія
Мобільна версія


In English

Export citations
UNIMARC
BibTeX
RIS

Association of the ACE (rs1800764) polymorphism with risk of diabetic kidney disease in Saudi Arabian population: a pilot study using the pcr-rflp method

MOHTHASH MUSAMBIL, KHALID AL-RU-BEAAN, AMAL SUFAYRAN, SARA AL-QASIM, DHEKRA AL-NAQEB

Реферат статті 
РЕЗЮМЕ. Діабетичне захворювання нирок (ДЗН), також відоме як діабетична нефропатія, – це основна причина термінальної стадії захворювання нирок, в етіології якої відіграє роль дуже багато генетичних та екологічних факторів. Вважається, що ген ангіотензин-перетворювального ферменту (ACE) відіграє важливу роль у розвитку та прогресуванні ДЗН. У цьому контрольованому дослідженні ми досліджували роль поліморфізму ACE T3892C (rs1800764) у розвитку ДЗН серед населення Саудівської Аравії. Ми залучили 150 пацієнтів з діабетом типу 2, що мали ДЗН, і 150 пацієнтів з діабетом типу 2 без ДЗН. Було проаналізовано відмінності за віком, статтю, систолічним артеріальним тиском (САТ), діастолічним артеріальним тиском (ДАТ), тривалістю діабету, рівнем глюкози у крові натщесерце, рівнем альбуміну у сечі, відношенням альбумін/креатинін, показниками сироваткової сечовини та сироватки-креатиніну між обома групами. Генотипування поліморфізму ACE T3892C виконали за допомогою методу полімеразної ланцюгової реакції – поліморфізму довжини рестрикційних фрагментів (ПЛР-ПДРФ). Частоти генотипів та алелів розраховували методом прямих підрахунків. Відхилення від закону Харді-Вайнберга (HWE) перевіряли за допомогою критерію Хі-квадрату (χ2) в обох досліджуваних групах. Відношення ризиків (OR) з довірчим інтервалом в 95 % використовували для оцінки зв’язку між поліморфізмом ACE T3892C та схильністю до ДЗН. Статистичний аналіз виконали за допомогою програмного забезпечення SPSS (версія 21.0) та програмного забезпечення Medcalc (версія 16.4.3). Було виявлено суттєві відмінності у частотності розподілу поліморфізму ACE T3892C для досліджуваної та контрольної груп, що означає можливу важливу роль гену ACE у патогенезі ДЗН серед населення Саудівської Аравії.

Ключові слова: діабетичне захворювання нирок, діабетична нефропатія, діабет 2 типу, ACE; поліморфізм гену; поліморфізм T3892C; rs1800764

Цитологія і генетика 2019, том 53, № 6, C. 83-85

  • Department of Genetics, Strategic Center for Diabetes Research, King Saud University, Riyadh, Saudi Arabia
  • University Diabetes Center, College of Medicine, King Saud University, Riyadh, Saudi Arabia

E-mail: mohthashmusambil gmail.com, krubeaan dsrcenter.org, biohope123 hotmail.com, sm.alqasim gmail.com, dalnaqeeb ksu.edu.sa

MOHTHASH MUSAMBIL, KHALID AL-RU-BEAAN, AMAL SUFAYRAN, SARA AL-QASIM, DHEKRA AL-NAQEB Association of the ACE (rs1800764) polymorphism with risk of diabetic kidney disease in Saudi Arabian population: a pilot study using the pcr-rflp method, Цитологія і генетика., 2019, том 53, № 6, C. 83-85.

В "Cytology and Genetics". Якщо тільки можливо, цитуйте статтю по нашій англомовній версії:
Mohthash Musambil, Khalid Al-Rubeaan, Amal Sufayran, Sara Al-Qasim, Dhekra Al-Naqeb Association of the ACE (rs1800764) Polymorphism with Risk of Diabetic Kidney Disease in Saudi Arabian Population: A Pilot Study using the PCR-RFLP Method, Cytol Genet., 2019, vol. 53, no. 6, pp. 502–509
DOI: 10.3103/S0095452719060069


Copyright© ICBGE 2002-2020 Coded & Designed by Volodymyr Duplij Modified 26.10.20