ISSN 0564-3783  Головна
Контакти
Архів  
Тематика журналу
Підписка
До уваги авторів
Редколегія
Мобільна версія


In English

Export citations
UNIMARC
BibTeX
RIS

The P268S and M863V polymorphisms of the NOD2/CARD15 gene in Сrohn’s disease and ulcerative colitis

Songül Budak Diler, Fikriye Polat, Serkan Yaraş

Реферат статті 
РЕЗЮМЕ. Метою дослідження було визначення поліморфізму P268S і M863V в генах NOD2/CARD15, пов’язаного з підвищеним ризиком розвитку хвороби Крона (ХК) та виразкового коліту (ВК), а також встановити зв’язок між генотипами P268S і M863V в турецькій популяції. У дослідженні брали участь 152 здорових осіб контрольної групи та 138 пацієнтів (62 ХК і 76 ВК) з запаленням кишківника. Згідно з нашими результатами, генотип P268S CC був превалюючим у пацієнтів та контрольній групі (45 проти 66 %), з наступними генотипами CT (48 проти 28 %) та TT (7 проти 6 %) у ХК. Превалювання профілів генотипів CC (дикий тип), CT (гетерозиготний мутант) та TT (гомозиготний мутант) для поліморфізму P268S склало 68, 25 та 7 %, відповідно, для пацієнтів з ВК, і 66, 28 та 6 %, відповідно, для здорової контрольної групи. Ми знайшли дикий тип M863V в усіх суб’єктів, однак, жодної іншої мутантної зони. Поліморфізм P268S може бути пов’язаним з чутливістю турецької популяції до ХК, але немає зв’язку між поліморфізмом M863V та пацієнтами з запаленням кишківника у турецькій популяції.

Ключові слова: виразковий коліт, хвороба Крона, ген NOD2/CARD15, однонуклеотидний поліморфізм, ПДРФ

Цитологія і генетика 2019, том 53, № 5, C. 92-93

  1. University of Niğde Ömer Halisdemir, Faculty of Science and Letters, Department of Biotechnology, Niğde, Turkey
  2. University of Kocaeli, Faculty of Education, Department of Mathematics and Sciences Education, Kocaeli, Turkey
  3. University of Mersin, Faculty of Medicine, Department of Gastroenterology, Mersin, Turkey

E-mail: budakdiler gmail.com, sdiler ohu.edu.tr

Songül Budak Diler, Fikriye Polat, Serkan Yaraş The P268S and M863V polymorphisms of the NOD2/CARD15 gene in Сrohn’s disease and ulcerative colitis, Цитологія і генетика., 2019, том 53, № 5, C. 92-93.

В "Cytology and Genetics". Якщо тільки можливо, цитуйте статтю по нашій англомовній версії:
Songül Budak Diler, Fikriye Polat, Serkan Yaraş The P268S and M863V Polymorphisms of the NOD2/CARD15 Gene in Crohn’s Disease and Ulcerative Colitis, Cytol Genet., 2019, vol. 53, no. 5, pp. 424–429
DOI: 10.3103/S0095452719050074


Copyright© ICBGE 2002-2020 Coded & Designed by Volodymyr Duplij Modified 30.10.20