ISSN 0564-3783  Головна
Контакти
Архів  
Тематика журналу
Підписка
До уваги авторів
Редколегія
Мобільна версія


In English

Export citations
UNIMARC
BibTeX
RIS

The expression of glypican­3 in colorectal cancer

Sonia Azizpour, Razieh Ezati, Massoud Saidijam, Amirnader Emami Razavi, Farid Azizi Jalilian, Ali Mahdavinezhad, Hamid Eslami, Alireza Soltanian, Hadiseh Mohammadpour, Fatemeh Kamali, Razieh Amini

Реферат статті 
РЕЗЮМЕ. Гліпікан-3 (GPC3), гепарансульфат-протеоглікан, – це маркер появи пухлини. Його підвищену експресію було встановлено для декількох видів раку, зокрема, гепатоцелюлярної карциноми (HCC), меланоми, тощо. У цьому дослідженні ПЦР-аналіз у реальному часі було використано для вивчення експресії мРНК GPC3 у 61 зразку тканин пацієнтів з колоректальним раком (CRC) та 61 зразку нормальних суміжних тканин. За допомогою імуногістохімії вивчали експресію білка GPC3 у випадках значного підвищення експресії рівня мРНК GPC3 у тканинах пухлин порівняно з нормальними тканинами. Суттєве підвищення рівня експресії гену GPC3 було виявлено у 49,2 % пухлин колоректального раку порівняно з нормальними суміжними тканинами. Було встановлено, що експресія мРНК GPC3 суттєво корелює з патологічною диференціацією та віком пацієнтів. Варто відмітити, що значне зниження експресії мРНК GPC3 було виявлено у тканинах пухлин 16 пацієнтів, які пройшли неоад’ювантну хіміотерапію, порівняно з нормальними суміжними тканинами. Неочікувано, білок GPC3 не було виявлено за допомогою імуногістохімії у 30 тканинах, що продемонстрували підвищення експресії мРНК GPC3. Наші результати вказують на те, що експресія GPC3 можлива у тканинах колоректального раку на рівні мРНК, тоді як на рівні білку цієї експресії виявлено не було.

Ключові слова: гліпікан-3, колоректальний рак, неоад’ювантна хіміотерапія, імуногістохімія

Цитологія і генетика 2019, том 53, № 5, C. 94-96

  1. Research Center for Molecular Medicine, Hamadan University of Medical Sciences, Hamadan, Iran
  2. Institute of Medical Biotechnology, National Institute of Genetic Engineering and Biotechnology, Tehran, Iran
  3. Cancer Biology Research Center, Cancer Institute of Iran, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
  4. Microbiology Department, Faculty of Medicine, Hamadan University of Medical Sciences, Hamadan, Iran
  5. Modeling of Noncommunicable Disease Research Center, Department Of Biostatistics, School Of Public Health, Hamadan University of Medical Sciences, Hamadan, Iran
  6. Cancer Research Center, Cancer Institute of Iran, Tehran university of Medical Sciences, Tehran, Iran

E-mail: zmren sxu.edu.cn

Sonia Azizpour, Razieh Ezati, Massoud Saidijam, Amirnader Emami Razavi, Farid Azizi Jalilian, Ali Mahdavinezhad, Hamid Eslami, Alireza Soltanian, Hadiseh Mohammadpour, Fatemeh Kamali, Razieh Amini The expression of glypican­3 in colorectal cancer, Цитологія і генетика., 2019, том 53, № 5, C. 94-96.

В "Cytology and Genetics". Якщо тільки можливо, цитуйте статтю по нашій англомовній версії:
Sonia Azizpour, Razieh Ezati, Massoud Saidijam, Amirnader Emami Razavi, Farid Azizi Jalilian, Ali Mahdavinezhad, Hamid Eslami, Alireza Soltanian, Hadiseh Mohammadpour, Fatemeh Kamali, Razieh Amini The Expression of Glypican-3 in Colorectal Cancer, Cytol Genet., 2019, vol. 53, no. 5, pp. 430–440
DOI: 10.3103/S0095452719050037


Copyright© ICBGE 2002-2020 Coded & Designed by Volodymyr Duplij Modified 26.10.20