ISSN 0564-3783  Головна
Контакти
Архів  
Тематика журналу
Підписка
До уваги авторів
Редколегія
Мобільна версія


In English

Export citations
UNIMARC
BibTeX
RIS

Вторинний метаболом і транскриптом Streptomyces albus J1074 в рідкому середовищі SG2

Кошла O.T., Рокицький I.В., Осташ I.С., Буше T., Каліновскі Й., Мьоскер Є., Зюсмут Р.Д., Федоренко В.O., Осташ Б.O.

Оригінальна работа 
РЕЗЮМЕ. Streptomyces albus J1074 – одна из самых популярных платформ гетерологической экспресии актино-бактерийных биосинтетических генных кластеров (BGCs). Прилагают значительные усилия к тому, чтобы понять все физиологические и генетические аспекты вторичного метаболизма J1074; это должно максимизировать экспресию гетерологичных BGCs. Следует отметить, что геном J1074 содержит много (>20) BGCs, экспресия которых сильно варьирует. Идентификация факторов, лимитирующих проявление BGCs в J1074 может помочь улучшить этот штамм для нужд гетерологической экспресии. В качестве первого шага в этом направлении нами описано вторичный метаболом 1074 в жидкой бреде SG2, которая, как было показано ранее, поддерживает продукцию противобактерийных и противогрибковых соединений. Мы сравниваем метаболомные данные с транскриптомом J1074 в SG2 на 60 час выращивания. Результаты наших исследований обсуждены в контексте текущего понимания метаболомных и транскриптомных данных для штамма J1074.

Streptomyces albus J1074 – одна із найпопулярніших платформ для гетерологічної експресії актинобактерійних біосинтетичних генних кластерів (BGCs). Докладають значних зусиль, аби зрозуміти всі фізіологічні та генетичні аспекти вторинного метаболізму J1074, з тим щоб максимізувати експресію гетерологічних BGCs. Слід відзначити, що геном J1074 містить багато (>20) BGCs, експресія яких значно варіює. Отже, ідентифікація факторів, що обмежують вияв BGCs в J1074 можуть допомогти покращити цей штам для потреб гетерологічної експресії. Як перший крок в цьому керунку нами описано вторинний метаболом 1074 в рідкому середовищі SG2, що, як показано нами раніше, підтримує продукцію протибактерійних і протигрибкових сполук. Ми порівнюємо метаболомні дані з транскриптомом J1074 в SG2 на 60 год росту. Результати наших досліджень обговорено в контексті поточного розуміння метаболомних і транскриптомних даних для штаму J1074.

Ключові слова: Streptomyces albus J1074, вторичный метаболизм, RNA-seq
Streptomyces albus J1074, вторинний метаболізм, RNA-seq

Цитологія і генетика 2019, том 53, № 1, C. 3-10

  • Львівський національний університет ім. Івана Франка, кафедра генетики та біотехнології, вул. Грушевського 4, к. 102, 79005 Львів, Україна
  • Технологічна платформа геноміки, Білефельдський університет, 33615 Білефельд, Німеччина
  • Технічний університет Берліна, Інститут хімії, 10623 Берлін, Німеччина

E-mail: bohdan.ostash lnu.edu.ua, oksana.koshla lnu.edu.ua, igorrito gmail.com, iryna.ostash lnu.edu.ua, tbusche cebitec.uni-bielefeld.de, joern cebitec.uni-bielefeld.de, eva.moesker win.tu-berlin.de, roderich.suessmuth tu-berlin.de, viktor.fedorenko lnu.edu.ua

Кошла O.T., Рокицький I.В., Осташ I.С., Буше T., Каліновскі Й., Мьоскер Є., Зюсмут Р.Д., Федоренко В.O., Осташ Б.O. Вторинний метаболом і транскриптом Streptomyces albus J1074 в рідкому середовищі SG2, Цитологія і генетика., 2019, том 53, № 1, C. 3-10.

В "Cytology and Genetics". Якщо тільки можливо, цитуйте статтю по нашій англомовній версії:
O. T. Koshla, I. V. Rokytskyy, I. S. Ostash, T. Busche, J. Kalinowski, E. Mösker, R. D. Süssmuth, V. O. Fedorenko, B. O. Ostash Secondary Metabolome and Transcriptome of Streptomyces albus J1074 in Liquid Medium SG2, Cytol Genet., 2019, vol. 53, no. 1, pp. 1–7
DOI: 10.3103/S0095452719010080


Copyright© ICBGE 2002-2020 Coded & Designed by Volodymyr Duplij Modified 29.09.20