ISSN 0564-3783  Головна
Контакти
Архів  
Тематика журналу
Підписка
До уваги авторів
Редколегія
Мобільна версія


In English

Export citations
UNIMARC
BibTeX
RIS

Изучение роли протеинкиназ СК1 в организации кортикальных микротрубочек клеток корня Arabidopsis thaliana

Карпов П.А., Шеремет Я.А., Блюм Я.Б., Емец А.И.

Оригінальна работа 
Представители подсемейства Казеин киназа 1 (CK1) отличаются межвидовым консерватизмом и обширным набором субстратов фосфорилирования. Недавно появились доказательства того, что СК1 способны непосредственно фосфорилировать тубулин. Таким образом, СК 1 вносят вклад в тубулиновый код и функциональную специализацию микротрубочек. В данной работе мы представляем результаты исследования ответной реакции тубулинового цитоскелета растений на обработку СК1-специфичным ингибитором D4476. Было показано, что D4476 оказывает сильный дозозависимый эффект на рост и морфологию корней Arabidopsis thaliana. Эксперименты на растениях экспресирующих химерный ген gfp-map4, доказали взаимосвязь наблюдаемых морфологических реакций с пространственной реорганизацией микротрубочек вызванной избирательным ингибированием протеинкиназ CK1.

РЕЗЮМЕ. Представники підродини Казеїн кіназа 1 (СК1) відрізняються міжвидовим консерватизмом і значною кількістю субстратів фосфорилювання. Нещодавно з'явились докази того, що протеїнкінази СК1 здатні безпосередньо фосфорилювати тубулін. Таким чином, СК1 можуть вносити певний вклад в тубуліновий код і функціональну спеціалізацію мікротрубочек. В актуальної роботі ми представляємо результати дослідження відповіді тубулінового цитоскелету рослин на дію СК1-специфічного інгібітору D4476. Було встановлено, що D4476 має потужний дозозалежний ефект на ріст і морфологію коріння Arabidopsis thaliana. Експерименти на рослинах, що експресують асоційований з мікротрубочками флуоресцентний GFP-маркер (GFP-Map4), довели існування зв'язку виявлених морфологічних реакцій з просторовою реорганізацією мікротрубочок, що була викликана фактором селективного інгібування протеїнкіназ CK1.

Ключові слова: казеин киназа 1, микротрубочки, фосфорилирование, ингибитор, D4476, Arabidopsis
Казеїн кіназа 1, мікротрубочки, фосфорилювання, інгібітор, D4476, Arabidopsis

Цитологія і генетика 2019, том 53, № 6, C. 3-14

Институт пищевой биотехнологии и геномики НАН Украины, ул. Осиповского, 2, а, Киев-123, 04123, Украина

E-mail: karpov nas.gov.ua

Карпов П.А., Шеремет Я.А., Блюм Я.Б., Емец А.И. Изучение роли протеинкиназ СК1 в организации кортикальных микротрубочек клеток корня Arabidopsis thaliana , Цитологія і генетика., 2019, том 53, № 6, C. 3-14.

В "Cytology and Genetics". Якщо тільки можливо, цитуйте статтю по нашій англомовній версії:
P. A. Karpov, Ya. A. Sheremet, Ya. B. Blume, A. I. Yemets Studying the Role of Protein Kinases CK1 in Organization of Cortical Microtubules in Arabidopsis thaliana Root Cells, Cytol Genet., 2019, vol. 53, no. 6, pp. 441–450
DOI: 10.3103/S0095452719060033


Copyright© ICBGE 2002-2020 Coded & Designed by Volodymyr Duplij Modified 30.10.20