ISSN 0564-3783  
Головна
Контакти
Архів  
Тематика журналу
Підписка
До уваги авторів
Редколегія
Дестопна версіяIn English

Export citations   UNIMARC   BibTeX   RIS


Сайт-специфічні рекомбінази у генетичній інженерії: новітні технології in vivo

Осташ Б.

Огляд 


[Free Full Text (pdf)]Article Free Full Text (pdf)  

Зроблено огляд сучасних досягнень у галузі дослідження сайт-специфічних рекомбіназ (ССР) та їхнього практичного використання для маніпуляцій геномами про- та еукаріотів. Розглянуто принципи функціонування ССР та основні типи каталізованих ними генетичних перебудов. Приклади, наведені у цьому огляді, демонструють потенціал ССР для розв’язання широкого кола фундаментальних та практичних проблем, вирішення яких іншими методами було б набагато складнішим або й неможливим. Застосування ССР для ширшого кола біологічних систем, створення ССР, експресія яких суворо контролюється у часі і просторі, та пошук рекомбіназ із новою субстратною специфічністю є основними напрямами подальшого розвитку технології сайт-специфічної рекомбінації.

Ключові слова: сайт-специфічні рекомбінази, генетична інженерія

Цитологія і генетика 2010, том 44, № 4, C. 61-69

Львівський національний університет імені Івана Франка

E-mail: boast0 yahoo.com

Осташ Б. Сайт-специфічні рекомбінази у генетичній інженерії: новітні технології in vivo, Цитологія і генетика., 2010, том 44, № 4, C. 61-69.
Copyright© ICBGE 2002-2023 Coded & Designed by Volodymyr Duplij Modified 04.02.23