ISSN 0564-3783  
Головна
Контакти
Архів  
Тематика журналу
Підписка
До уваги авторів
Редколегія
Дестопна версіяIn English

Export citations   UNIMARC   BibTeX   RIS


Сучасні біотехнології в оцінці генетичного різноманіття українських сортів хмелю звичайного (Humulus lupulus L.)

Сиволап Ю.М., Захарова О.О., Кожухова Н.Е., Ігнатова С.О., Приставський М.С., Зеленіна Г.А.

Оригінальна работа 


[Free Full Text (pdf)]Article Free Full Text (pdf)  

Оценка генетического разнообразия генофонда хмеля с помощью ДНК-типирования высоковариабельных микросателлитних локусов и оптимизация условий введения различных генотипов в культуру in vitro является важным этапом формирования национальных сортовых ресурсов, основой современного питомниководства и средством защиты собственности на сорт, а также необходима для разработки молекулярных методов отбора посадочного материала, свободного от патогенов.

Цитологія і генетика 2010, том 44, № 5, C. 3-12

Південний біотехнологічний центр в рослинництві Національної академії аграрних наук України, Одеса

E-mail: genom2006 mail.ru

Сиволап Ю.М., Захарова О.О., Кожухова Н.Е., Ігнатова С.О., Приставський М.С., Зеленіна Г.А. Сучасні біотехнології в оцінці генетичного різноманіття українських сортів хмелю звичайного (Humulus lupulus L.), Цитологія і генетика., 2010, том 44, № 5, C. 3-12.
Copyright© ICBGE 2002-2023 Coded & Designed by Volodymyr Duplij Modified 04.02.23