Цитологія і генетика 2010, том 44, № 3, 9-15
Cytology and Genetics , том , № , , doi: https://www.doi.org/

Молекулярна філогенія представників роду Mycobacterium за даними структурного аналізу гіперваріабельної ділянки а гена 16S рибосомальної РНК

Скрипник А.В.

Національний науковий центр «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини», Харків

Проаналізовано філогенетичні взаємозв’язки 17 видів роду Mycobacterium. Філогенетичне дерево, побудоване за методом найближчого сусіда, складається з трьох кладів: швидкозростаючих, «термотолерантних» швидкозростаючих та повільнозростаючих мікобактерій, вказуючи на генетичну детермінацію ознак швидкості росту та термотолерантності. Ознака пігментоутворення, що слугує основним критерієм класифікації мікобактерій за Runyon, не відображає їхні філогенетичні взаємозв’язки.

Ключові слова: молекулярна філогенія, Mycobacterium, 16S рРНК, класифікація мікобактерій за Runyon

Цитологія і генетика
2010, том 44, № 3, 9-15

Current Issue
Cytology and Genetics
, том , № , ,
doi:

Повний текст та додаткові матеріали

У вільному доступі: PDF  

Цитована література