ISSN 0564-3783  
Головна
Контакти
Архів  
Тематика журналу
Підписка
До уваги авторів
Редколегія
Дестопна версіяIn English

Export citations   UNIMARC   BibTeX   RIS


Молекулярна філогенія представників роду Mycobacterium за даними структурного аналізу гіперваріабельної ділянки а гена 16S рибосомальної РНК

Скрипник А.В.

Оригінальна работа 


[Free Full Text (pdf)]Article Free Full Text (pdf)  

Проаналізовано філогенетичні взаємозв’язки 17 видів роду Mycobacterium. Філогенетичне дерево, побудоване за методом найближчого сусіда, складається з трьох кладів: швидкозростаючих, «термотолерантних» швидкозростаючих та повільнозростаючих мікобактерій, вказуючи на генетичну детермінацію ознак швидкості росту та термотолерантності. Ознака пігментоутворення, що слугує основним критерієм класифікації мікобактерій за Runyon, не відображає їхні філогенетичні взаємозв’язки.

Ключові слова: молекулярна філогенія, Mycobacterium, 16S рРНК, класифікація мікобактерій за Runyon

Цитологія і генетика 2010, том 44, № 3, C. 9-15

Національний науковий центр «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини», Харків

E-mail: artemskrypnyk yahoo.com

Скрипник А.В. Молекулярна філогенія представників роду Mycobacterium за даними структурного аналізу гіперваріабельної ділянки а гена 16S рибосомальної РНК, Цитологія і генетика., 2010, том 44, № 3, C. 9-15.
Copyright© ICBGE 2002-2023 Coded & Designed by Volodymyr Duplij Modified 05.02.23