ISSN 0564-3783  
Головна
Контакти
Архів  
Тематика журналу
Підписка
До уваги авторів
Редколегія
Дестопна версіяIn English

Export citations   UNIMARC   BibTeX   RIS


Полиморфизм локуса рецептора эстрогена 1 в популяциях свиней разных генотипов и его ассоциация с репродуктивными признаками свиноматок крупной белой породы

Балацкий В.Н., Саенко А.М., Гришина Л.П.

Оригінальна работа 
Популяции свиней пород крупная белая, крупная черная, полтавская мясная, а также пьетрен и мейшан характеризуются интронным PvuII-полиморфизмом по гену рецептора эстрогена 1. Наблюдаются различия между породами по частоте аллелей и генотипов, а в популяциях – отклонения от равновесного распределения генотипов по Харди–Вайнбергу. Установленная ассоциация локуса рецептора эстрогена 1 с репродуктивными качествами свиноматок крупной белой породы свидетельствует о возможности использования интронного ESR1 PvuII-полиморфизма как генетического маркера многоплодия в селекции свиней.

РЕЗЮМЕ. Популяції свиней порід велика біла, велика чорна, полтавська м’ясна, а також п’етрен і мейшан характеризуються інтронним PvuII-поліморфізмом за геном рецептора естрогена 1. Спостерігаються відмінності між породами за частотою алелів і генотипів, а в популяціях – відхилення в розподілі генотипів від рівноваги за Гарді-Вайнбергом. Встановлено асоціацію локусу рецептора естрогена 1 з репродуктивними якостями свиноматок великої білої породи, що свідчить про можливість використання інтронного PvuII-полі-морфізму як генетичного маркера багатоплідності в селекції свиней.

Цитологія і генетика 2012, том 46, № 4, C. 48-54

Институт свиноводства им. А.В. Квасницкого НААН Украины, Полтава

E-mail: vnbalatsky gmail.com

Балацкий В.Н., Саенко А.М., Гришина Л.П. Полиморфизм локуса рецептора эстрогена 1 в популяциях свиней разных генотипов и его ассоциация с репродуктивными признаками свиноматок крупной белой породы, Цитологія і генетика., 2012, том 46, № 4, C. 48-54.

В "Cytology and Genetics". Якщо тільки можливо, цитуйте статтю по нашій англомовній версії:
V. N. Balatsky, A. M. Saenko, L. P. Grishina Polymorphism of the estrogen receptor 1 locus in populations of pigs of different genotypes and its association with reproductive traits of large white sows, Cytol Genet., 2012, vol. 46, no. 4, pp. 233-237
DOI: 10.3103/S0095452712040020


Copyright© ICBGE 2002-2023 Coded & Designed by Volodymyr Duplij Modified 01.04.23