ISSN 0564-3783  
Головна
Контакти
Архів  
Тематика журналу
Підписка
До уваги авторів
Редколегія
Дестопна версіяIn English

Export citations   UNIMARC   BibTeX   RIS


Роль фосфолипазы d в реакциях метаболизма клеток трансгенных растений табака CAX1 на действие солевого стресса

Покотило І.В., Кретинин С.В., Кравец В.С.

Оригінальна работа 
Исследования направлены на выявления первичных реакций метаболизма клеток растений на действие солевого стресса. Обнаружена активация регуляторного фермента фосфолипазы D у растений табака дикого типа, а также у трансгенных растений табака cax1 на ранних этапах действия солевого стресса. Установлено, что нарушение внутриклеточного гомеостаза ионов кальция, а также угнетение активности фосфолипазы D снижают стойкость растений табака к воздействию засоленности и указывают на вовлечение упомянутых систем в сигналинг при стресс-адаптации растений.

РЕЗЮМЕ. Дослідження спрямовані на з’ясування первинних реакцій метаболізму клітин рослин за умов дії сольового стресу. Виявлено активацію регуляторного ферменту фосфоліпази D у рослин тютюну дикого типу, а також у трансгенних рослин тютюну cax1 на ранніх етапах дії сольового стресу. Показано, що порушення внутрішньоклітинного гомеостазу іонів кальцію, а також пригнічення активності фосфоліпази D знижують стійкість тютюну до дії засоленості та вказують на залучення згаданих систем до сигналінгу за умов стрес-адаптації рослин.

Ключові слова: фосфолипаза D, фосфатидная кислота, солевой стресс, кальциевый сигналинг

Цитологія і генетика 2012, том 46, № 3, C. 3-9

Институт биоорганической химии и нефтехимии НАН Украины, Киев

E-mail: Pokotylo bpci.kiev.ua

Покотило І.В., Кретинин С.В., Кравец В.С. Роль фосфолипазы d в реакциях метаболизма клеток трансгенных растений табака CAX1 на действие солевого стресса, Цитологія і генетика., 2012, том 46, № 3, C. 3-9.

В "Cytology and Genetics". Якщо тільки можливо, цитуйте статтю по нашій англомовній версії:
I. V. Pokotylo, S. V. Kretinin, V. S. Kravets Role of phospholipase D in metabolic reactions of transgenic tobacco cax1 cells under the influence of salt stress, Cytol Genet., 2012, vol. 46, no. 3, pp. 131-135
DOI: 10.3103/S0095452712030085


Copyright© ICBGE 2002-2023 Coded & Designed by Volodymyr Duplij Modified 28.03.23