ISSN 0564-3783  
Головна
Контакти
Архів  
Тематика журналу
Підписка
До уваги авторів
Редколегія
Дестопна версіяIn English

Export citations   UNIMARC   BibTeX   RIS


Фенотипічні прояви алелів пуроіндолінових генів м’якої пшениці

Чеботар С.В., Куракіна К.О., Хохлов О.М., Чеботар Г.О., Сиволап Ю.М.

Оригінальна работа 
Методом NIR досліджено 85 сортів та ліній м’якої озимої пшениці переважно української селекції для визначення відносного показника твердозерності та вмісту білка. Фактичні дані щодо твердозерності було порівняно з даними попередніх генетичних досліджень та літературних джерел. Значне варіювання показника твердозерності при однаковому алельному стані генів пуроіндолінів свідчить про наявність додаткових генів, що впливають на прояв даної ознаки.

РЕЗЮМЕ. Методом NIR исследованы 85 сортов и линий озимой мягкой пшеницы преимущественно украинской селекции для определения относительного показателя твердозерности и содержания белка. Фактические данные по твердозерности сравнены с результатами предыдущих генетических исследований и данными литературы. Значительное варьирование показателя твердозерностипри одинаковом аллельном составе генов пуроиндолинов указывает на присутствие дополнительных генов, которые влияют на проявление этого признака.

Ключові слова: мягкая пшеница, твердозерность, содержание белка, аллели пуроиндолиновых генов, м’яка пшениця, твердозерність, вміст білка, алелі генів пуроіндолінів

Цитологія і генетика 2012, том 46, № 4, C. 9-18

  • Південний біотехнологічний центр в рослинництві НААН України, Одеса
  • Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова
  • Селекційно­генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення НААН України, Одеса

E-mail: sabina­chebotar rambler.ru

Чеботар С.В., Куракіна К.О., Хохлов О.М., Чеботар Г.О., Сиволап Ю.М. Фенотипічні прояви алелів пуроіндолінових генів м’якої пшениці, Цитологія і генетика., 2012, том 46, № 4, C. 9-18.

В "Cytology and Genetics". Якщо тільки можливо, цитуйте статтю по нашій англомовній версії:
S. V. Chebotar, K. O. Kurakina, O. M. Khokhlov, G. O. Chebotar, Yu. M. Sivolap Phenotypic effects of alleles of the common wheat puroindoline genes, Cytol Genet., 2012, vol. 46, no. 4, pp. 202-209
DOI: 10.3103/S0095452712040056


Copyright© ICBGE 2002-2023 Coded & Designed by Volodymyr Duplij Modified 01.04.23