Цитологія і генетика 2014, том 48, № 3, 18-23
Cytology and Genetics 2014, том 48, № 3, 150–154, doi: https://www.doi.org/10.3103/S0095452714030037

Біоінформатичний аналіз гена, що кодує гранулоасоційовану крохмальсинтазу, кукурудзи

Баранов Ю.О., Сліщук Г.І., Волкова Н.Е., Сиволап Ю.М.

Селекційно­генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення, Одеса

Проведено вирівнювання нуклеотидних послідовностей гена Wx і його гомологів та побудовано дендрограму, яка у цілому відображає філогенетичні зв’язки родини Poaceae. Зроблено припущення щодо давнього горизонтального переносу гена Wx від Zea mays до Dimeria lawsonii. Розроблено праймери до поліморфного регіону екзонів 8–10. Проведено in silico ПЛР-аналіз.

РЕЗЮМЕ. Проведено выравнивание нуклеотидних последовательностей гена Wx и его гомологов, по результатам которого построена филогенетическая дендрограмма, отображающая эволюционные связи между представителями Poaceae. Предполагается факт древнего горизонтального переноса гена Wx от Zea mays в Dimeria lawsonii. Разработаны праймеры к полиморфному региону экзонов 8–10. Проведен in silico ПЦР-анализ.

Ключові слова: ген Wx, кукурудза, біоінформатичний аналіз

Цитологія і генетика
2014, том 48, № 3, 18-23

Current Issue
Cytology and Genetics
2014, том 48, № 3, 150–154,
doi: 10.3103/S0095452714030037

Повний текст та додаткові матеріали

У вільному доступі: PDF  

Цитована література