Цитологія і генетика 2014, том 48, № 3, 43-47
Cytology and Genetics 2014, том 48, № 3, 171–174, doi: https://www.doi.org/10.3103/S0095452714030098

Вплив низькоінтенсивного лазерного випромінювання на ультраструктурну організацію ембріональних клітин в’юна

Романюк М.С., Бура М.В., Мандзинець С.М., Кулачковський О.Р., Санагурський Д.І.

Львівський національний університет ім. Івана Франка

Досліджено ультраструктурну організацію ембріональних клітин в’юна (Мisgurnus fossilis L.) на стадіях першого та десятого поділів зародків за умов впливу низькоінтенсивного гелій-неонового лазерного випромі-нювання експозицією 5 хв. Встановлено, що дія лазерного випромінювання призводить до ультраструктурних змін клітинних органел: змінюється форма мітохондрій та мультивезикулярних тілець. Одержані результати пояснюють можливий механізм впливу низько-інтенсивного лазерного випромінювання на клітинному рівні.

РЕЗЮМЕ. Исследована ультраструктурная организация клеток вьюна (Мisgurnus fossilis L.) на стадии первого и десятого делений зародышей в условиях воздействия низкоинтенсивного гелий-неонового лазерного излучения экспозицией 5 мин. Установлено, что действие низкоинтенсивного лазерного излучения приводит к ультраструктурным изменениям клеточных органелл: увеличивается количество и размеры митохондрий, при этом меняется их форма, что подтверждается микрофотографиями ультраструктуры клеток. При влиянии лазера происходит активация процессов клеточного пищеварения, о чем свиде-тельствует наличие мультивезикулярных телец, пищеварительных вакуолей и лизосом. Полученные результаты объясняют возможный механизм влияния низкоинтенсивного лазерного излучения на клеточном уровне.

Ключові слова: низкоинтенсивное лазерное излучение, эмбриональные клетки, ультраструктурная организация клеток, органеллы, митохондрия, биостимуляция
низькоінтенсивне лазерне випромінювання, ембріональні клітини, ультраструктурна організація клітин, органели, мітохондрії, біостимуляція

Цитологія і генетика
2014, том 48, № 3, 43-47

Current Issue
Cytology and Genetics
2014, том 48, № 3, 171–174,
doi: 10.3103/S0095452714030098

Повний текст та додаткові матеріали

У вільному доступі: PDF  

Цитована література