Цитологія і генетика 2014, том 48, № 2, 60-70
Cytology and Genetics 2014, том 48, № 2, 117–126, doi: https://www.doi.org/10.3103/S0095452714020108

Молекулярно-генетичний поліморфізм сортів ячменю (Hordeum vulgare L.), виявлений методом AFLP

Вдовиченко Ж.В., Ситник К.С., Ступак І.Ю., Спиридонов В.Г., Мельничук С.Д., Мельничук М.Д., Парій М.Ф.

Національний університет біоресурсів та природокористування України, Київ

Проаналізовано молекулярно-генетичний поліморфізм сортів ячменю методом AFLP. Розроблено систему ідентифікації та диференціації сортів ячменю на основі AFLP-маркерів. Результати апробації на 19 сортах свідчать про високу диференційну здатність розробленої системи. Ідентифікація сортів може проводитись із використанням одного з двох запропонованих дискримінаційних наборів AFLP-маркерів. На основі розрахованих генетичних дистанцій побудовано дендрограму філогенетичних зв’язків між сортами, яка виявила відокремлене походження сортів пивоварного та кормового напрямків.

РЕЗЮМЕ. Проанализирован молекулярно-генетический полиморфизм сортов ячменя методом AFLP. Разработана система идентификации и дифференциации сортов ячменя на основе AFLP-маркеров. Результаты апробации на 19 сортах свидетельствуют о высокой дифференцирующей способности разработанной системы. Идентификация сортов может проводиться с использованием одного из двух предложенных диск-риминационных наборов AFLP-маркеров. На основе рассчитанных генетических дистанций построена дендрограмма филогенетических связей между сортами, выявившая обособленное происхождение сортов пивоваренного и кормового направлений.

Ключові слова: AFLP, молекулярные маркеры, ячмень, идентификация сортов, AFLP, молекулярні маркери, ячмінь, ідентифікація сортів

Цитологія і генетика
2014, том 48, № 2, 60-70

Current Issue
Cytology and Genetics
2014, том 48, № 2, 117–126,
doi: 10.3103/S0095452714020108

Повний текст та додаткові матеріали

У вільному доступі: PDF  

Цитована література