Цитологія і генетика 2014, том 48, № 4, 3-8
Cytology and Genetics , том , № , , doi: https://www.doi.org/

Картування нового секалінового локусу на житньому плечі

Козуб Н.О., Моцний І.І., Созінов І.О., Блюм Я.Б., Созінов О.О.

  • Інститут захисту рослин НААН України, Київ
  • Інститут харчової біотехнології і геноміки НАН України, Київ
  • Селекційно­генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства і сортовивчення, Одеса

Проведено картування гена, позначеного Sec-N, що кодує секалін, у інтрогресивної лінії озимої м’якої пшениці Hostianum 273/97 (H273) з пшенично-житнім заміщенням (1В)1R від октоплоїдного тритикале АД825. Аналізували зерна F2 від схрещування лінії H273 з лінією Hostianum 242/97-2, що несе пшенично-житню транслокацію 1BL/1RS. Виявлено, що досліджуваний компонент на електрофореграмі загальних білків є моно-мерним секаліном і кодується новим локусом Sec-N, розміщеним дистально відносно локусу Sec-1 на плечі 1RS на відстані 21,4 ± 2,5 % (22,9 ± 3,1 cM). Розміщення секалінових локусів на плечі 1RS вказує на те, що локус Sec-N має бути гомеологічним локусам Gli-1 м’якої пшениці.

РЕЗЮМЕ. Проведено картирование гена Sec-N, кодирующего секалин, у интрогрессивной линии озимой мягкой пшеницы Hostianum 273/97 (H273) с пшенично-ржаным замещением (1В)1R от октоплоидного тритикале АД825. Анализировали зерна F2 от скрещивания линии H273 с линией Hostianum 242/97-2, несущей пшенично-ржаную транслокацию 1BL/1RS. Выявлено, что исследуемый компонент на SDS-электрофореграмме общих белков является мономерным секалином и кодируется новым локусом Sec-N, расположенным дистально относительно локуса Sec-1 на плече 1RS на расстоянии 21,4 ± 2,5% (22,9 ± 3,1 cM). Размещение секалиновых локусов на плече 1RS указывает на то, что локус Sec-N может быть гомеологичным локусам Gli-1 мягкой пшеницы.

Ключові слова: жито, пшениця, проламін, секалін, локус, картування, 1BL/1RS транслокація

Цитологія і генетика
2014, том 48, № 4, 3-8

Current Issue
Cytology and Genetics
, том , № , ,
doi:

Повний текст та додаткові матеріали

Цитована література