ISSN 0564-3783  
Головна
Контакти
Архів  
Тематика журналу
Підписка
До уваги авторів
Редколегія
Дестопна версіяIn English

Export citations   UNIMARC   BibTeX   RIS


Дослідження активності канонічного Wnt-сигналінгу у тварин різного віку за умов ембріональної кардіоспецифічної делеції β-катеніну

Пальчевська O.Л., Балацький В.В., Андреєва А.О., Мацевич Л.Л., Півень О.О., Лукаш Л.Л.

Оригінальна работа 
Використовуючи умовно нокаутних тварин, дослідили експресію генів, залучених до канонічного Wnt-сигналінгу (TСF-4, Axin2), та генів, що перебувають під контролем цього сигнального шляху (с-fos, cyclin D1, c-myc, Сх43), у міокарді мишей за умови ембріональної кардіоспецифічної делеції одного алеля гена β-катеніну. Пригнічення канонічного Wnt-сигналінгу спостерігали в усіх досліджуваних вікових групах (1, 3 і 6 місяців) Аналіз генів, що перебувають під контролем канонічного Wnt-шляху, дозволив виявити зміни їхнього рівня експресії в тканинах тварин з кардіоспе цифічною недостатністю β-катеніну. Обговорюється важливе значення нормального функціонування канонічного Wnt-сигналінгу для росту та розвитку дорослого серця.

РЕЗЮМЕ. С использованием условно нокаутных животных исследовали экспрессию генов, задействованных в каноническом Wnt-сигналинге (TСF-4, Axin2), и генов, находящихся под контролем этого сигнального пути (с-fos, cyclin D1, c-myc, Сх43), в миокарде животных при эмбриональной кардиоспецифической делеции одного аллеля гена β-катенина. Наблюдали угнетение канонического Wnt-сигналинга во всех исследованных возрастных группах (1, 3 и 6 месяцев). Анализ генов, контролируемых каноническим Wnt-путем, позволил выявить изменения их уровня экспрессии в тканях животных с кардиоспецифической недостаточностью β-катенина. Обсуждается важность нормального функционирования канонического Wnt-сигналинга для роста и развития взрослого сердца.

Ключові слова: розвиток серця, β-катенін, канонічний Wnt-сигналінг, міокард, делеція гена;
развитие сердца, β-катенин, канонический Wnt-сигналинг, миокард, делеция гена

Цитологія і генетика 2015, том 49, № 1, C. 10-17

  • Інститут молекулярної біології та генетики НАН України, Київ
  • Навчально­науковий центр «Інститут біології, »Київський національний університет імені Тараса Шевченка

E-mail: o.o.piven imbg.org.ua

Пальчевська O.Л., Балацький В.В., Андреєва А.О., Мацевич Л.Л., Півень О.О., Лукаш Л.Л. Дослідження активності канонічного Wnt-сигналінгу у тварин різного віку за умов ембріональної кардіоспецифічної делеції β-катеніну, Цитологія і генетика., 2015, том 49, № 1, C. 10-17.
Copyright© ICBGE 2002-2023 Coded & Designed by Volodymyr Duplij Modified 31.01.23