ISSN 0564-3783  
Головна
Контакти
Архів  
Тематика журналу
Підписка
До уваги авторів
Редколегія
Дестопна версіяIn English

Export citations   UNIMARC   BibTeX   RIS


Характеристика сортів пшениці м’якої української і російської селекції за алелями локусу csLV34, зчепленого з геном мультипатогенної стійкості Lr34/Yr18/Pm38

Галаєв О.В., Сиволап Ю.М.

Оригінальна работа 
Кодомінантний молекулярно-генетичний маркер csLV34 використано для вивчення колекції сортів пшениці м’якої, які створено в основних селекційних центрах України та Росії з 1912 по 2011 рр. Виявлено два алельних варіанти – csLV34а та csLV34b, асоційованих відповідно з відсутністю та присутністю гена Lr34/Yr18/Pm38. Алель csLV34b досить поширений серед сортів української селекції, особливо часто зустрічається у сортах СГІ. Одержані результати можуть використовуватися в селекційних програмах при доборі сортів пшениці з геном Lr34/Yr18/Pm38 в схрещування з сортами – носіями расоспецифічних генів для отримання нових сортів з кращою стійкістю до грибних захворювань.

РЕЗЮМЕ. Кодоминантный молекулярно-генетический маркер csLV34 использован для изучения коллекции сортов пшеницы мягкой, созданных в основных селекционных центрах Украины и России с 1912 по 2011 года. Обнаружили два аллельных варианта csLV34а и csLV34b ассоциированных, соответственно, с отсутствием и присутствием гена Lr34/Yr18/Pm38. Аллель csLV34b достаточно распространенный среди сортов украинской селекции, особенно часто встречается в сортах СГИ. Полученные результаты могут использоваться в селекционных программах для отбора сортов пшеницы с геном Lr34/Yr18/Pm38 в скрещивания с сортами-носителями расоспецифических генов с целью получения новых сортов с лучшей устойчивостью к грибным заболеваниям.

Ключові слова: пшениця м’яка, гени стійкості до грибних захворювань, молекулярно-генетичний маркер, ПЛР;
пшеница мягкая, гены устойчивости к грибным заболеваниям, молекулярно-генетический маркер, ПЦР

Цитологія і генетика 2015, том 49, № 1, C. 18-25

Селекційно­генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення, Одеса

E-mail: galaev7 rambler.ru

Галаєв О.В., Сиволап Ю.М. Характеристика сортів пшениці м’якої української і російської селекції за алелями локусу csLV34, зчепленого з геном мультипатогенної стійкості Lr34/Yr18/Pm38, Цитологія і генетика., 2015, том 49, № 1, C. 18-25.
Copyright© ICBGE 2002-2023 Coded & Designed by Volodymyr Duplij Modified 31.01.23