Цитологія і генетика 2015, том 49, № 5, 20-25
Cytology and Genetics 2015, том 49, № 5, 294-298, doi: https://www.doi.org/10.3103/S0095452715050102

Молекулярно­генетичний поліморфізм гена chs_H1 у сортів хмелю звичайного української селекції

Венгер А.М., Волкова Н.Е., Сиволап Ю.М.

Plant-Breeding and Genetics Institute, Odessa

Досліджено поліморфізм різних регіонів гена сhs_H1, що кодує «істинну» халконсинтазу хмелю звичайного, для чого здійснили вирівнювання нуклеотидних послідовностей за алгоритмом Clustal W програми «MEGA version 5» та молекулярно-генетичний аналіз із використанням методу полімеразної ланцюгової реакції.

РЕЗЮМЕ. По результатам выравнивания нуклеотидных последовательностей гена chs_H1, кодирующего «истинную» халконсинтазу хмеля обыкновенного, установлен его полиморфизм, связанный с однонуклеотидными заменами, инсерциями или делециями (инделями) в промоторе, экзонах, интроне, 3-концевом нетранслируемом регионе. Исследован молекулярно-генетический полиморфизм разных регионов гена сhs_H1 у сортов хмеля обыкновенного селекции Института сельского хозяйства Полесья НААН Украины.

Ключові слова: hop, chs_H1 gene, chalcone synthase, polymerase chain reaction, polymorphism
реакція, поліморфізм

Цитологія і генетика
2015, том 49, № 5, 20-25

Current Issue
Cytology and Genetics
2015, том 49, № 5, 294-298,
doi: 10.3103/S0095452715050102

Повний текст та додаткові матеріали

Цитована література