ISSN 0564-3783  
Головна
Контакти
Архів  
Тематика журналу
Підписка
До уваги авторів
Редколегія
Дестопна версіяIn English

Export citations   UNIMARC   BibTeX   RIS


Молекулярно­генетичний поліморфізм гена chs_H1 у сортів хмелю звичайного української селекції

Венгер А.М., Волкова Н.Е., Сиволап Ю.М.

Оригінальна работа 
Досліджено поліморфізм різних регіонів гена сhs_H1, що кодує «істинну» халконсинтазу хмелю звичайного, для чого здійснили вирівнювання нуклеотидних послідовностей за алгоритмом Clustal W програми «MEGA version 5» та молекулярно-генетичний аналіз із використанням методу полімеразної ланцюгової реакції.

РЕЗЮМЕ. По результатам выравнивания нуклеотидных последовательностей гена chs_H1, кодирующего «истинную» халконсинтазу хмеля обыкновенного, установлен его полиморфизм, связанный с однонуклеотидными заменами, инсерциями или делециями (инделями) в промоторе, экзонах, интроне, 3-концевом нетранслируемом регионе. Исследован молекулярно-генетический полиморфизм разных регионов гена сhs_H1 у сортов хмеля обыкновенного селекции Института сельского хозяйства Полесья НААН Украины.

Ключові слова: hop, chs_H1 gene, chalcone synthase, polymerase chain reaction, polymorphism
реакція, поліморфізм

Цитологія і генетика 2015, том 49, № 5, C. 20-25

Plant-Breeding and Genetics Institute, Odessa

E-mail: natavolki ukr.net

Венгер А.М., Волкова Н.Е., Сиволап Ю.М. Молекулярно­генетичний поліморфізм гена chs_H1 у сортів хмелю звичайного української селекції, Цитологія і генетика., 2015, том 49, № 5, C. 20-25.

В "Cytology and Genetics". Якщо тільки можливо, цитуйте статтю по нашій англомовній версії:
A. M. Venger, N. E. Volkova, Yu. M. Sivolap Molecular-genetic polymorphism of chs_H1 gene in Ukrainian hop varieties, Cytol Genet., 2015, vol. 49, no. 5, pp. 294-298
DOI: 10.3103/S0095452715050102


Copyright© ICBGE 2002-2023 Coded & Designed by Volodymyr Duplij Modified 31.01.23