ISSN 0564-3783  
Головна
Контакти
Архів  
Тематика журналу
Підписка
До уваги авторів
Редколегія
Дестопна версіяIn English

Export citations   UNIMARC   BibTeX   RIS


Obtaining of the transgenic Helianthus tuberosus L. plants, callus and «hairy» root cultures able to express the recombinant human interferon alpha-2b gene

Maistrenko O.M., Luchakivska Yu.S., Zholobak N.M., Spivak M.Ya., Kuchuk M.V.

Оригінальна работа 
РЕЗЮМЕ. Впервые описано успешное получение трансгенных растений H. tuberosus, каллусных культур и культур «бородатых» корней с помощью Agrobacterium rhizo-genes-опосредованной трансформации. Плазмидные векторы, использованные для генетической трансформации, содержали ген интерферона, слитый с кальретикулиновим сигналом таргетинга в апопласт Nicotiana plumbagenifolia L. под контролем 35S ВМЦК промотора или корнеспецифического Mll промоторов. ПЦР-анализ подтвердил наличие гена (HuINFα-2b) в75 % каллусных культур и культур «бородатых» корней. Получены также трансгенные растения топинамбура путем соматического эмбриогенеза на культурах «бородатых» корней. Трансгенные культуры H. tuberosus проявляли значительную антивирусную активность, которая составляла от 2000 до 54 500 МЕ/г свежей растительной массы. Полученный результат свидетельствует о том, что трансгенные культуры H. tuberosus могут считаться перспективным источником рекомбинантного интерферона.

РЕЗЮМЕ. Вперше описано успішне отримання трансгенних рослин H. tuberosus, калусних культур та культур «бородатих» коренів за допомогою Agrobacterium rhizo-genes-опосередкованої трансформації. Плазмідні вектори, що використані для генетичної трансформації, містили ген інтерферону, злитий з кальретикуліновим сигналом таргетингу в апопласт Nicotiana plumbagenifolia L. під контролем 35S ВМЦК або корене-специфічного Mll промотора. ПЛР-аналіз підтвердив наявність гена інтерферону (HuINFα-2b) для 75 % калусних культур та культур «бородатих» коренів. Отримано також трансгенні рослини топінамбуру шляхом соматичного ембріогенезу в культурах «бородатих» коренів. Трансгенні культури H. tuberosus проявляли значну антивірусну активність, яка становила від 2000 до 54 500 МО/г свіжої рослинної маси. Отриманий результат свідчить про те, що трансгенні культури H. tuberosus можуть слугувати перспективним джерелом рекомбінантного інтерферону.

Ключові слова: Helianthus tuberosus L., Agrobacterium rhizogenes-mediated transformation, recombinant human interferon alpha-2b, callus culture, «hairy» root culture
Helianthus tuberosus L., Agrobacterium rhizogenes-опосередкована трансформація, рекомбінантний інтерферон альфа-2b, калусна культура, «бородаті» корені
Helianthus tuberosus L., Agrobacterium rhizogenes-опосредованная трансформация, рекомбинантный интерферон альфа-2b, каллусная культура, «бородатые» корни

Цитологія і генетика 2015, том 49, № 5, C. 38-44

  • Institute of Cell Biology and Genetic Engineering, NAS of Ukraine, Kyiv
  • D. Zabolotny Institute of Microbiology and Virology, NAS of Ukraine, Kyiv

E-mail: Yu.Luchakivskaya gmail.com

Maistrenko O.M., Luchakivska Yu.S., Zholobak N.M., Spivak M.Ya., Kuchuk M.V. Obtaining of the transgenic Helianthus tuberosus L. plants, callus and «hairy» root cultures able to express the recombinant human interferon alpha-2b gene, Цитологія і генетика., 2015, том 49, № 5, C. 38-44.

В "Cytology and Genetics". Якщо тільки можливо, цитуйте статтю по нашій англомовній версії:
O. M. Maistrenko, Yu. S. Luchakivska, N. M. Zholobak, M. Ya. Spivak, M. V. Kuchuk Obtaining of the transgenic Heliantus tuberosus L. plants, callus and “hairy” root cultures able to express the recombinant human interferon alpha-2b gene, Cytol Genet., 2015, vol. 49, no. 5, pp. 308-313
DOI: 10.3103/S0095452715050060


Copyright© ICBGE 2002-2023 Coded & Designed by Volodymyr Duplij Modified 31.01.23