ISSN 0564-3783  
Головна
Контакти
Архів  
Тематика журналу
Підписка
До уваги авторів
Редколегія
Дестопна версіяIn English

Export citations   UNIMARC   BibTeX   RIS


Роль транскрипційних факторів у трансдиференціюванні слизової оболонки шлунка

Вернигородський С.В., Дегтярьова Л.В., Яцина О.І., Блюм Я.Б., Ємець А.І.

Оригінальна работа 
Проведено аналіз експресії транскрипційного фактора кишкової диференціації Cdx2 у матеріалі гастробіопсій. Встановлено, що Cdx2 шляхом активації власного промотора здатний закріпляти кишковий фенотип за клітинами слизової оболонки шлунка. Втрата Cdx2-експресії в ядрах метаплазованого епітелію може слугувати раннім маркером малігнізації слизової оболонки шлунка.

РЕЗЮМЕ. В материале гастробиопсий проведен анализ экспрессии транскрипционного фактора кишечной дифференциации Cdx2. Установлено, что Cdx2 путем активации собственного промотора может закреплять кишечный фенотип за клетками слизистой оболочки желудка. Потеря CDX2-экспрессии в ядрах метаплазированного эпителия может служить ранним маркером малигнизации слизистой оболочки.

Ключові слова: транскрипційні фактори, трансдиференціація, слизова оболонка шлунка

Цитологія і генетика 2015, том 49, № 2, C. 48-55

  • Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова
  • Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, Київ
  • Національний інститут раку, Київ
  • Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України, Київ

E-mail: vernset rambler.ru

Вернигородський С.В., Дегтярьова Л.В., Яцина О.І., Блюм Я.Б., Ємець А.І. Роль транскрипційних факторів у трансдиференціюванні слизової оболонки шлунка, Цитологія і генетика., 2015, том 49, № 2, C. 48-55.
Copyright© ICBGE 2002-2023 Coded & Designed by Volodymyr Duplij Modified 27.09.23