Цитологія і генетика 2015, том 49, № 4, 51-60
Cytology and Genetics 2015, том 49, № 4, 254–261, doi: https://www.doi.org/ 10.3103/S0095452715040039

Преімплантаційний розвиток ембріонів людини із кількісними хромосомними аномаліями in vitro

Чапля О.В., Гонтар Ю.В., Білько Н.М.

  • Інститут генетики репродукції, Київ
  • Центр молекулярних та клітинних досліджень Національного університету «Києво-Могилянська академія», Київ

Досліджено морфокінетичні характеристики культивованих in vitro ембріонів людини, що за результатами преімплантаційного генетичного скринінгу за сімома хромосомами були визнані еуплоїдними або такими, що несуть ізольовані чи комбіновані анеуплоїдії. За результатами діагностики до зразків із нормальним хромосомним набором віднесли лише 34.2 % обстежених ембріонів. Морфологічні показники еуплоїдних та патологічних зразків на стадії дроблення достовірно не відрізнялися, тоді як на п’яту добу хромосомно збалансовані ембріони формували «експандовані» бластоцисти вдвічі частіше за анеуплоїдні зразки. Більше того, розвиток 38,4 % анеуплоїдних ембріонів був блокований ще до початку процесу бластуляції. Відтак, пролонговане культивування ембріонів in vitro дозволяє із вищою, а ніж на етапі дроблення чи компактизації, ефективністю оцінити імплантаційний потенціал ембріона за його морфокінетичними характеристиками без застосування додаткових генетичних тестів.

РЕЗЮМЕ. Проанализированы морфокинетические характеристики культивированных in vitro эмбрионов, признанных хромосомно сбалансированными или патологическими по результатам преимплантационного генетического скрининга по семи хромосомам. В целом лишь 34.2 % обследованных образцов были эуплоидными, остальные же несли количественные аномалии изучаемых хромосом. Показано, что на стадии дробления морфологические характеристики нормальных и анеуплоидных эмбрионов достоверно не отличаются, тогда как на пятый день развития хромосомно сбалансированные образцы формируют «экспандированные» бластоцисты и оставляют оболочку оплодотворения в два раза чаще, нежели патологическая группа. Кроме того, развитие 38,4 % анеуплоидных образцов блокируется еще до начала бластуляции. Таким образом, пролонгированное культирование эмбрионов in vitro позволяет точнее оценивать имплантационный потенциал эмбриона по его морфокинетическим показателям и идентифицировать наиболее перспективные образцы для трансфера без проведения дополнительных генетических тестов.

Ключові слова: преимплантационный генетический скрининг, хромосомная аномалия, эмбрион человека, морфологические характеристики
преімплантаційний генетичний скринінг, хромосомна аномалія, ембріон людини, морфологічні характеристики

Цитологія і генетика
2015, том 49, № 4, 51-60

Current Issue
Cytology and Genetics
2015, том 49, № 4, 254–261,
doi: 10.3103/S0095452715040039

Повний текст та додаткові матеріали

Цитована література