ISSN 0564-3783  
Головна
Контакти
Архів  
Тематика журналу
Підписка
До уваги авторів
Редколегія
Дестопна версіяIn English

Export citations   UNIMARC   BibTeX   RIS


Механізми адаптації судинних рослин антарктики до абіотичних факторів довкілля

Ожерєдова І.П., Парнікоза І.Ю., Пороннік О.О., Козерецька І.А., Демидов С.В., Кунах В.А.

Огляд 
Аборигенні види Антарктики Deschampsia antarctica і Colobanthus quitensis існують на межі можливостей виживання судинних рослин. Обговорюється наявність у цих видів принципових адаптацій до дії абіотичних факторів, а саме до умов зростання, температурного режиму, жорсткості ультрафіолетового опромінення, особливості генетичної пластичності в умовах змінного довкілля, які якісно відрізняють їх від інших судинних рослин екстремальних регіонів.

РЕЗЮМЕ. Аборигенные виды Антарктики Deschampsia antarctica и Colobanthus quitensis существуют на грани возможностей выживания сосудистых растений. Обсуждается наличие у этих видов принципиальных адаптаций к действию абиотических факторов, а именно стойкости к температурному режиму, жесткому ультрафиолетовому облучению, особенности генетической пластичности в условиях изменяющейся среды, которые качественно отличают их от других сосудистых растений экстремальных регионов.

Ключові слова: Deschampsia antarctica, Colobanthus quitensis, Антарктика, механізми адаптації, стресові білки, пластичність геному

Цитологія і генетика 2015, том 49, № 2, C. 72-79

  • Київський національний університет імені Тараса Шевченка
  • Інститут молекулярної біології і генетики НАН України, Київ

E-mail: ozheredova gmail.com

Ожерєдова І.П., Парнікоза І.Ю., Пороннік О.О., Козерецька І.А., Демидов С.В., Кунах В.А. Механізми адаптації судинних рослин антарктики до абіотичних факторів довкілля, Цитологія і генетика., 2015, том 49, № 2, C. 72-79.
Copyright© ICBGE 2002-2023 Coded & Designed by Volodymyr Duplij Modified 28.01.23