Цитологія і генетика 2015, том 49, № 4, 3-10
Cytology and Genetics 2015, том 49, № 4, 207–219, doi: https://www.doi.org/10.3103/S0095452715040088

Результаты биоинформационного сравнения фосфатомов человека и высших растений

Самофалова Д.А., Карпов П.А., Блюм Я.Б.

Институт пищевой биотехнологии и геномики НАН Украины, Киев

Приведены результаты биоинформационного анализа протеинфосфатаз высших растений и представителей фосфатома человека (150 белков). На основании сходства последовательностей и сравнения с профилями каталитических доменов протеинфосфатаз отобрано 204 растительных гомолога из Physcomitrella patens и Arabidopsis thaliana. Совместная кластеризация группы растительных и животных протеинфосфатаз выявила фундаментальные отличия в фосфатомах исследованных высших растений и человека. Обнаружены существенные отличия в наборе протеинфосфатаз у P. patens и A. thaliana, а также у Orysa sativa и Zea mays.

РЕЗЮМЕ. Наведено результати біоінформаційного аналізу протеїнфосфатаз вищих рослин і представників фосфатому людини (150 білків). На підставі схожості послідовностей та порівняння з профілями каталітичних доменів протеїнфосфатаз відібрано 204 рослинних гомологи з Physcomitrella patens та Arabidopsis thaliana. Спільна кластеризація групи рослинних і тваринних протеїнфосфатаз виявила фундаментальну різницю у фосфатомах досліджених вищих рослин і людини. Виявлено істотні відмінності в наборі протеїнфосфатаз у P. patens та A. thaliana, а також у Orysa sativa і Zea mays.

Ключові слова: протеинфосфатазы, фосфатом человека, фосфатом растений, биоинформационный анализ, филогенетические связи
протеїнфосфатази, фосфатом людини, фосфатом рослин, біоінформаційний аналіз, філогенетичні зв'язки

Цитологія і генетика
2015, том 49, № 4, 3-10

Current Issue
Cytology and Genetics
2015, том 49, № 4, 207–219,
doi: 10.3103/S0095452715040088

Повний текст та додаткові матеріали

Додаткові матеріали: 494003s.pdf

Цитована література