Цитологія і генетика 2016, том 50, № 4, 26-37
Cytology and Genetics 2016, том 50, № 4, 221–230, doi: https://www.doi.org/10.3103/S0095452716040058

Ідентифікація гомологів генів Sr33 і Sr35 у культурних злаків, споріднених з Aegilops tauschii та Triticum monococcum

Іващук Б.В., Пірко Я.В., Галкін А.П, Блюм Я.Б.

Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України, Київ

Ідентифіковано гомологи генів Sr33 і Sr35, що забезпечують стійкість пшениці до високопатогенних рас стеблової іржі (Ug99), в геномах Triticum aestivum і Triticum monococcum. Здійснено їх порівняння з вихідними послідовностями для визначення важливих для стійкості амінокислотних сайтів. З’ясовано, що послідовності S5DMA6 і E9P785 є найближчими гомологами білка RGA1e – продукту гена Sr33, а послідовності M7YFA9 (CNL-С) та F2E9R2 гомологами білка CNL9 – продукту гена Sr35. Передбачається, що гомологи генів Sr33 і Sr35, отримані з диких родичів пшениці та ячменю, здатні надавати стійкість до різних форм стеблової іржі і можуть бути використані у подальших селекційних програмах, націлених на покращення вітчизняних сортів пшениці.

РЕЗЮМЕ. С помощью биоинформационного анализа в геномах Triticum aestivum, Triticum urartu и Hordeum vulgare идентифицированы гомологи генов Sr33 и Sr35, ранее обнаруженных в Aegilops taushii и Triticum monoccocum и обеспечивающих устойчивость к высокопатогенной расе стеблевой ржавчины Ug99. Проведено сравнение аминокислотных последовательностей белковых продуктов найденных гомологов с таковыми продуктов генов Sr33 и Sr35 с целью определения важных для проявления устойчивости аминокислотных участков. Установлено, что последовательности S5DMA6 и E9P785 являются ближайшими гомологами белка RGA1e – продукта гена Sr33, а последовательности M7YFA9 (CNL-С) и F2E9R2 - гомологами белка CNL9 – продукта гена Sr35. Предполагается, что гомологи генов Sr33 и Sr35, полученные из диких родственников пшеницы и ячменя, способны обеспечивать устойчивость к различным формам стеблевой ржавчины и могут быть использованы в дальнейших селекционных программах по улучшению пшеницы.

Ключові слова: стеблова іржа, гени стійкості, гомологи, дикі злаки

Цитологія і генетика
2016, том 50, № 4, 26-37

Current Issue
Cytology and Genetics
2016, том 50, № 4, 221–230,
doi: 10.3103/S0095452716040058

Повний текст та додаткові матеріали

Цитована література