ISSN 0564-3783  
Головна
Контакти
Архів  
Тематика журналу
Підписка
До уваги авторів
Редколегія
Дестопна версіяIn English

Export citations   UNIMARC   BibTeX   RIS


Пригнічуюча дія агматину на генетично запрограмовану загибель лейкоцитів за умов експериментального цукрового діабету

Ференц І.В., Бродяк І.В., Люта М.Я., Бурда В.А., Сибірна Н.О.

Оригінальна работа 
Проведено дослідження впливу агматину на ступінь апоптичних змін у лейкоцитах за умов експериментального цукрового діабету (ЕЦД). У разі діабету виявлено зростання кількості лейкоцитів як з ранніми, так і пізніми ознаками апоптозу. В лейкоцитах хворих тварин зростає вміст фрагментованої ДНК, збільшується апоптичний індекс, порушується кількісне співвідношення протеїнів – регуляторів апоптозу (р53 і Bcl-2). Aгматин виявляв прямі коригуючі ефекти на процеси апоптозу лейкоцитів: нормалізувався вміст протеїнів р53 і Bcl-2, знижувався апоптичний індекс, послаблювався процес деградації ядерної ДНК, а також зменшувалася кількість клітин з ранніми і пізніми ознаками апоптозу.

РЕЗЮМЕ. Проведено исследование влияния агматина на степень апоптических изменений в лейкоцитах при экспериментальном сахарном диабете (ЭСД). В условиях диабета выявлен рост количества лейкоцитов как с ранними, так и поздними признаками апоптоза. В лейкоцитах больных животных растет содержание фрагментированной ДНК, увеличивается апоптический индекс, нарушается количественное соотношение протеинов – регуляторов апоптоза (р53 и Bcl-2). Агматин оказывает прямые корригирующие эффекты на процессы апоптоза лейкоцитов: нормализовалось содержание протеинов р53 и Bcl-2, снижался апоптический индекс, ослаблялся процесс деградации ядерной ДНК, а также уменьшалось количество клеток с ранними и поздними признаками апоптоза.

Ключові слова: агматин, апоптоз, лейкоциты, экспериментальный сахарный диабет
агматин, апоптоз, лейкоцити, експериментальний цукровий діабет

Цитологія і генетика 2016, том 50, № 4, C. 50-61

  • Львівський національний університет імені Івана Франка
  • Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод, Київ

E-mail: sybirna_natalia yahoo.com

Ференц І.В., Бродяк І.В., Люта М.Я., Бурда В.А., Сибірна Н.О. Пригнічуюча дія агматину на генетично запрограмовану загибель лейкоцитів за умов експериментального цукрового діабету, Цитологія і генетика., 2016, том 50, № 4, C. 50-61.

В "Cytology and Genetics". Якщо тільки можливо, цитуйте статтю по нашій англомовній версії:
I. V. Ferents, I. V. Brodyak, M. Ya. Lyuta, V. A. Burda, N. O. Sybirna Suppressive effect of agmatine on genetically programmed death of leukocytes in a diabetes model, Cytol Genet., 2016, vol. 50, no. 4, pp. 241–250
DOI: 10.3103/S0095452716040034


Copyright© ICBGE 2002-2023 Coded & Designed by Volodymyr Duplij Modified 22.09.23