ISSN 0564-3783  
Головна
Контакти
Архів  
Тематика журналу
Підписка
До уваги авторів
Редколегія
Дестопна версіяIn English

Export citations   UNIMARC   BibTeX   RIS


Цитологія і генетика 2020, том 54, N 1


Кравець О.А., Пірко Я.В.5 Калафат Л.О., Рабоконь А.М., Постовойтова А.С., Білоножко Ю.О., Приваліхін С.М., Лихолат Ю.В., Блюм Я.Б.Оцінка генетичного та репродуктивного стану інвазивних популяцій ulmus pumila та u. Suberosа у степовому придніпров’ї за умов зміни клімату 3-15
 
Булатова К.М., Мазкират Ш., Гаврилова О.А., Юсаева Д.А., Бабисекова Д.И., Альчимбаева П.А.Генетическое разнообразие казахстанского коллекционного фонда инбредных линий подсолнечника по белковым и SSR маркерам16-26
 
Глинкина Т.В., Костюк С.А.Корреляция между нуклеотидными заменами в гене глицерол-3-фосфат оксидазы, уровнем продукции пероксида водорода и цитотосичностью Mусoplasma pneumoniae27-32
 
Косаківська І.В., Васюк В.А., Войтенко Л.В., Щербатюк М.М., Романенко К.О., Бабенко Л.М.Ендогенні фітогормони гаметофітів папороті Polystichum aculeatum (L.) Roth на різних етапах морфогенезу в культурі in vitro33-41
 
Курта Х.М., Малишева О.О., Спиридонов В.Г.Порівняльний аналіз генетичної структури популяцій веслоноса (Polyodon spathula) за мікросателітними ДНК-маркерами42-49
 
Калмикова О.O., Юрченко А.В., Савчук О.М., Дзержинський М.Е.Зміни стану запалення білої жирової тканини щурів за умов розвитку ожиріння при різних режимах введення мелатоніну50-61
 
Антоненко С.В, Кравчук І.В., Телегєєв Г.Д.Взаємодія онкобілка Bcr-Abl з білком GLG1 у клітинах K562: роль у патогенезі хронічної мієлоїдної лейкемії62-70
 
Межжерин С.В., Пухтаевич П.П., Кокодий С.В.Поликлоновая структура поселений однополого европейского карася (Carassius gibelio (Bloch, 1782)) в северной украине: сравнительный анализ аллозимных маркеров и числа хромосом71-79
 
GOLOVKO ANDREI, ADAMS JOHN, GUO HUIPING, BALLARD JOHNATHAN, GONZALES AMY, MORPURGO BENConsistent Production of Mice With Conditional Knockout Alleles by CRISPR/Cas9-Mediated Genome Editing Using Two Guides/Two Oligos Approach80-81
 
DASKALOVA NADIA, SPETSOV PENKOTaxonomic relationships and genetic variability of wild Secale L. species as a source for valued traits in rye, wheat and triticale breeding82-87
 
SANGITA CHOWDHURY PAUL, ASHUTOSH SHARMA, RICHA MEHTA, SUJAY PAULIn silico characterization of microRNAs and their target transcripts from cranberry (Vaccinium macrocarpon)88-89
 


Copyright© ICBGE 2002-2023 Coded & Designed by Volodymyr Duplij Modified 27.09.23