ISSN 0564-3783  Головна
Контакти
Архів  
Тематика журналу
Підписка
До уваги авторів
Редколегія
Мобільна версія


In English

Export citations
UNIMARC
BibTeX
RIS

Цитологія і генетика 2004, том 38, N 6


Сорочинський Б.В., Кріпка Г.В., Кучма О.М.Хронічне опромінення в малих дозах може характеризуватися великою біологічною ефективністю 3-6
 
Козак М.Ф.Ритмы митоза у представителей рода Glycine L. 7-12
 
Дубовий В.І., Хоменко С.О., Чугункова Т.В. Мутаційна мінливість та успадкування маркерних ознак у гібридно-мутантних популяцій F2M2 озимої м’якої пшениці13-18
 
Почерняєв К.Ф.Реконструкція походження сучасних порід свиней за поліморфізмом мітохондріальних геномів19-22
 
Целевич М.В., Кулачковський О.Р., Санагурський Д.І.Особливості ультраструктурних змін зародків в’юна Misgurnus fossilis L. за умов впливу бороцину23-27
 
Сурядна Н.М.Мейотичні хромосоми зелених жаб (Rana esculenta complex) з території України28-32
 
Мазник Н.А.Роль факторов нерадиационной природы в формировании цитогенетических эффектов у эвакуантов из 30-км зоны ЧАЭС33-44
 
Пілінська М.А., Дибський C.C., Шеметун О.В., Талан О.О.Рівень спонтанних хромосомних аберацій у дітей з екологічно чистого регіону україни, встановлений при цитогенетичному аналізі рівномірно та диференційно забарвлених метафазних хромосом45-48
 
Войтович А.М., Наджарян Л.А., Котеленец А.И., Афонин В.Ю., Давыдовский А.Г., Ушков А.А., Гавриленко Н.В.Оценка потенциальной мутагенной активности 24-эпибрассинолида49-53
 
Юров И.Ю., Ворсанова С.Г., Монахов В.В., Берешева А.К., Соловьев И.В., Юров Ю.Б.Молекулярно-цитогенетическое исследование робертсоновской транслокации 13;14 и синдрома Дауна у ребенка 3-х лет54-59
 
Танасійчук И.С.Цитоморфологическая характеристика клеточного состава лимфатических узлов в норме60-66
 
Лило В.В., Манько В.Г., Немазаний І.О., Коваленко О.О., Мацевич Л.Л., Лукаш Л.Л.Визначення наявності репаративного ферменту О6-алкілгуанін-ДНК-алкілтрансферази в клітинах ссавців in vitro67-70
 
Бариляк І.Р.Профілактика вроджених вад розвитку та спадкової патології71-74
 


Copyright© ICBGE 2002-2023 Coded & Designed by Volodymyr Duplij Modified 22.09.23