Цитологія і генетика, 2004, № 6

Сорочинський Б.В., Кріпка Г.В., Кучма О.М.
Хронічне опромінення в малих дозах може характеризуватися великою біологічною ефективністю
Козак М.Ф.
Ритмы митоза у представителей рода Glycine L.
Дубовий В.І., Хоменко С.О., Чугункова Т.В.
Мутаційна мінливість та успадкування маркерних ознак у гібридно-мутантних популяцій F2M2 озимої м’якої пшениці
Почерняєв К.Ф.
Реконструкція походження сучасних порід свиней за поліморфізмом мітохондріальних геномів
Целевич М.В., Кулачковський О.Р., Санагурський Д.І.
Особливості ультраструктурних змін зародків в’юна Misgurnus fossilis L. за умов впливу бороцину
Сурядна Н.М.
Мейотичні хромосоми зелених жаб (Rana esculenta complex) з території України
Мазник Н.А.
Роль факторов нерадиационной природы в формировании цитогенетических эффектов у эвакуантов из 30-км зоны ЧАЭС
Пілінська М.А., Дибський C.C., Шеметун О.В., Талан О.О.
Рівень спонтанних хромосомних аберацій у дітей з екологічно чистого регіону україни, встановлений при цитогенетичному аналізі рівномірно та диференційно забарвлених метафазних хромосом
Войтович А.М., Наджарян Л.А., Котеленец А.И., Афонин В.Ю., Давыдовский А.Г., Ушков А.А., Гавриленко Н.В.
Оценка потенциальной мутагенной активности 24-эпибрассинолида
Юров И.Ю., Ворсанова С.Г., Монахов В.В., Берешева А.К., Соловьев И.В., Юров Ю.Б.
Молекулярно-цитогенетическое исследование робертсоновской транслокации 13;14 и синдрома Дауна у ребенка 3-х лет
Танасійчук И.С.
Цитоморфологическая характеристика клеточного состава лимфатических узлов в норме
Лило В.В., Манько В.Г., Немазаний І.О., Коваленко О.О., Мацевич Л.Л., Лукаш Л.Л.
Визначення наявності репаративного ферменту О6-алкілгуанін-ДНК-алкілтрансферази в клітинах ссавців in vitro
Бариляк І.Р.
Профілактика вроджених вад розвитку та спадкової патології