ISSN 0564-3783  Головна
Контакти
Архів  
Тематика журналу
Підписка
До уваги авторів
Редколегія
Мобільна версія


In English

Export citations
UNIMARC
BibTeX
RIS

Поликлональные антитела против поверхностного клеточного маркера CD34 человека

Николаев Ю.С., Гильчук П.В., Горбатюк О.Б., Фляк А.И., Лабынцев А.Ю., Иродов Д.М., Колибо Д.В., Кордюм В.А.

Оригінальна работа 


[Free Full Text (pdf)]Article Free Full Text (pdf)  

Досліджено молекулярно-генетичний поліморфізм 86 ліній кукурудзи світової та української селекції з S-, С- та Т-типами цитоплазматичної чоловічої стерильності (ЦЧС) та нормальним мітохондріоном дикого типу за допомогою ПЛР-аналізу регіонів мітохондріону. Система молекулярних маркерів дозволила детектувати та ідентифікувати певний тип ЦЧС у ліній кукурудзи, а також диференціювати лінії з певним типом ЦЧС як від ліній з іншим типом ЦЧС, так і від ліній з нормальною цитоплазмою дикого типу.

РЕЗЮМЕ. Исследован молекулярно-генетический полиморфизм 86 линий кукурузы мировой и украинской селекции с S-, С- и Т-типами цитоплазматической мужской стерильности (ЦМС) и нормальным митохондрионом дикого типа с помощью ПЦР-анализа регионов митохондриона. Система молекулярных маркеров позволила детектировать и идентифицировать определенный тип ЦМС у линий кукурузы, а также дифференцировать линии с определенным типом ЦМС как от линий с другим типом ЦМС, так и от линий с нормальной цитоплазмой дикого типа.

Цитологія і генетика 2011, том 45, № 3, C. 3-14

  • Институт генетической и регенеративной медицины АМН Украины, Киев
  • Институт молекулярной биологии и генетики НАН Украины, Киев
  • Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко
  • Институт биохимии им. А.В. Палладина НАН Украины, КиевНиколаев Ю.С., Гильчук П.В., Горбатюк О.Б., Фляк А.И., Лабынцев А.Ю., Иродов Д.М., Колибо Д.В., Кордюм В.А. Поликлональные антитела против поверхностного клеточного маркера CD34 человека, Цитологія і генетика., 2011, том 45, № 3, C. 3-14.

В "Cytology and Genetics". Якщо тільки можливо, цитуйте статтю по нашій англомовній версії:
Yu. S. Nikolaiev, P. V. Gilchuk, O. B. Gorbatiuk, A. I. Flyak, A. J. Labyntsev, D. M. Irodov, D. V. Kolibo, V. A. Kordium Polyclonal antibodies against the human cell surface CD34 marker, Cytol Genet., 2011, vol. 45, no. 3, pp. 133-142
DOI: 10.3103/S0095452711030066


Copyright© ICBGE 2002-2023 Coded & Designed by Volodymyr Duplij Modified 01.04.23