Цитологія і генетика 2016, том 50, № 6, 3-7
Cytology and Genetics 2016, том 50, № 6, 357–360, doi: https://www.doi.org/10.3103/S0095452716060025

Чернобыль тридцать лет спустя: оценка последствий биологами и медиками

Блюм Я.Б., Гродзинский Д.М.

  • Институт пищевой биотехнологии и геномики НАН Украины, Киев
  • Институт клеточной биологии и генетической инженерии НАН Украины, Киев

Обобщающая статья содержит краткий анализ работ, подводящих итоги клеточно-биологических, молекулярно-генетических и популяционно-генетических исследований, посвященных изучению воздействия на биологические системы острого облучения и хронического радиационного загрязнения вследствие аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 г.

РЕЗЮМЕ. Узагальнююча стаття містить короткой аналіз ро-біт, що підводять підсумки клітинно-біологічних, молекулярно-генетичних і популяційо-генетичних досліджень, присвячених вивченню впливу гострого опромінення та хронічного радіаційного забруднення на біологічні системи внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС у 1986 р.

Ключові слова: Чернобыльская АЭС, авария, радионуклиды, радиационное загрязнение, хроническое облучение, рак щитовидной железы, радиочувствительность растений, микроэволюционные изменения, морфозы хвойных
Чорнобыльська АЕС, аварія, радіонукліды, радіаційне забруднення, гостре і хронічне опромінення, рак щитовидної залози, радіочутливість рослин, мікроеволюційні зміни, морфози хвойних, радіо адаптація

Цитологія і генетика
2016, том 50, № 6, 3-7

Current Issue
Cytology and Genetics
2016, том 50, № 6, 357–360,
doi: 10.3103/S0095452716060025

Повний текст та додаткові матеріали

Цитована література