Please go to the official website (www.icbge.org.ua). This page is no longer updated.
Сторінка не оновлюється. Всю інформацію перенесено на Офіційний сайт Інтституту
Страница не обновляется. Вся информация перенесена на Официальный сайт Института клеточной биологии и генетической инженерии Национальной академии наук Украины

Інститут клітинної біології та генетичної інженерії
Національної академії наук України

Неофіційний сайт

Институт клеточной биологии и генетической инженерии
Национальной академии наук Украины

Неофициальный сайт

Інститут клітинної біології та генетичної інженерії НАНУ
(ІКБГІ)
147 співробітників
з них:
3 академіка НАНУ
3 чл.-кореспондента НАНУ
1 чл.-кореспондент УААН
11 докторів наук
52 кандидати наук
Інститут видає міжнародний журнал "Цитологія і генетика". Головний редактор - академік НАН України Ярослав Борисович Блюм.
Copyright© ICBGE 2002-2008 Coded & Designed by Volodymyr Duplij Modified 25.07.2008