Цитологія і генетика 2014, том 48, № 2, 71-82
Cytology and Genetics 2014, том 48, № 2, 127–137, doi: https://www.doi.org/10.3103/S0095452714020042

Особливості органельного розпізнавання, везикулярного транспорту та фізіологічна роль рослинних вакуоль

Ісаєнков С.В.

ДУ «Інститут харчової біотехнології та геноміки» НАН України, Київ

Наведено основні типи вакуоль рослинних клітин та їх характеристики. Розглянуто їхню будову, функції та роль у підтриманні клітинного гомеостазу. Описано моделі та особливості везикулярного транспорту і адресації до різних типів вакуоль. Запропоновано подальші перспективні напрямки досліджень цих клітинних органел.

РЕЗЮМЕ. Приведены основные типы вакуолей растительных клеток и описаны их основные характеристики. Рас-смотрены особенности их строения, функции и роль в поддержании клеточного гомеостаза. Описаны модели, а также особенности везикулярного транс-порта и адресации к разным типам вакуолей. Предложены дальнейшие перспективные направления исследований этих клеточных органелл.

Ключові слова: внутрішньоклітинний транспорт, органельне розпізнавання, білкові вакуолі, літичні вакуолі

Цитологія і генетика
2014, том 48, № 2, 71-82

Current Issue
Cytology and Genetics
2014, том 48, № 2, 127–137,
doi: 10.3103/S0095452714020042

Повний текст та додаткові матеріали

У вільному доступі: PDF  

Цитована література