Тематика журналу

Журнал "Цитологія та генетика" публікує результати досліджень у різних галузях генетики, цитології, клітинної біології та біотехнології.

У галузі клітинної біології та цитології висвітлюються питання структури та функцій клітин, організації та репродукції клітинних структур, життєдіяльності клітин у нормі та патології, використання культур in vitro.

В галузі генетики та біотехнології висвітлюються питання загальної та молекулярної генетики, генетики мікроорганізмів та вірусів, генетики рослин та тварин, генетичних основ селекції, медичної генетики та генетичної інженерії.

У журналі друкуються статті оглядового характеру, рецензії, хроніка, інформації, бібліографії та дискусійні матеріали. На сторінках журналу виступають провідні вчені із проблемними питаннями з цитології та генетики.

Журнал "Цитологія та генетика" видається українською та англійською мовами. Статті мають коротке резюме. Журнал перекладається англійською в США (Нью-Йорк) видавництвом "Allerton press" під назвою "Cytology and Genetics".

Журнал розрахований на фахівців у галузі біології, медицини, сільського господарства, низки галузей промисловості, викладачів вишів та науковців.