ISSN 0564-3783  Головна
Контакти
Архів  
Тематика журналу
Підписка
До уваги авторів
Редколегія
Мобільна версія


In English

Export citations
UNIMARC
BibTeX
RIS

Цитологія і генетика 2008, том 42, N 2


Шахбазов А.В., Яковлева Г.А., Родькина И.А., Картель Н.А.Плейотропные эффекты гена хитиназы из Serratia plymuthica в трансгенном картофеле 3-9
 
Павлова М.В., Гільчук П.В., Похоленко Я.О., Ніколаєв Ю.С., Кордюм В.А.Створення та характеристика імунної комбінаторної бібліотеки кднк варіабельних генів імуноглобулінів миші10-15
 
Sindarovska Y.R., Sheludko Y.V., Gerasymenko I.M., Bannikova M.A., Kuchuk N.V.Purification of recombinant GFP produced by Agrobacterum-mediated transient expression in Nicotiana excelsior16-20
 
Емельянов В.И., Кравчук Ж.Н., Поляковский С.А., Дмитриев А.П.Отложение каллозы при обработке клеток томатов (Lycopersicon esculentum L.) биотическими элиситорами21-28
 
Целевич М.В.Особливості ультраструктури зародків в’юна за умов впливу норфлоксацину29-34
 
Спиридонова Е.В., Адноф Д.М., Андреев И.О., Кунах В.А.Динамика изменений генома каллусных тканей раувольфии змеиной при переводе в условия глубинного выращивания35-41
 
Дьоміна Е.А., Рябченко Н.М., Бариляк І.Р.Дослідження внеску процесів репарації у формування індивідуальної радіочутливості людини на хромосомному рівні42-46
 
Тиркус М.Я., Макух Г.В., Заставна Д.В., Гулеюк Н.Л., Наконечний А.Й, Стойка Б.Р.Мікроделеції Y-хромосоми як прогностичний маркер неплідь у чоловіків46-50
 
Бобоев К.Т.Популяционные и молекулярно-генетические аспекты гемофилии А и В в Узбекистане51-54
 
Rassi H., Houshmand M., Hashemi M., Majidzadeh K., Hosseini Akbari M.H., Shafa Shariat Panahi M.Application of multiplex PCR with histopathologic features for detection of familial breast cancer in formalin-fixed, paraffin-embedded histologic specimens55-62
 
Лівшиць Г.Б., Кравченко С.А., Татарський П.Ф, Судома І.А., Лівшиць Л.А.Молекулярно-генетичне дослідження порушень природної та стимульованої овуляції63-69
 
Дмитрук О.В., Дмитрук К.В., Вороновський А.Я., Сибірний А.А.Метаболічна інженерія початкових етапів катаболізму ксилози у дріжджів з метою конструювання ефективних продуцентів етанолу з лігноцелюлози70-84
 


Copyright© ICBGE 2002-2023 Coded & Designed by Volodymyr Duplij Modified 05.12.23