ISSN 0564-3783  Головна
Контакти
Архів  
Тематика журналу
Підписка
До уваги авторів
Редколегія
Мобільна версія


In English

Export citations
UNIMARC
BibTeX
RIS

Исследование генопротекторных свойств масел из плодов и листьев Fagus orientalis Lipsky

Агабейли Р.А., Мирзазаде Г.Г.

Оригінальна работа 


[Free Full Text (pdf)]Article Free Full Text (pdf)  

Установлена антимутагенная активность масел, полученных из плодов и листьев бука восточного Fagus orientalis, их способность предотвращать спонтанные и индуцированные химическими мутагенами и старением аберрации хромосом в клетках Allium cepa L., Triticum aestivum L., Vicia faba L., крыс линии Вистар, а также генные мутации у Arabidopsis thaliana.

РЕЗЮМЕ. Встановлено антимутагенну активність масел, отриманих з плодів та листя бука східного Fagus orientalis, їхню здатність попереджати спонтанні та індуковані хімічними мутагенами та старінням аберації хромосом в клітинах Allium cepa L., Triticum aestivum L., Vicia faba L., щурів лінії Вістар, а також генні мутації у Arabidopsis thaliana.

Цитологія і генетика 2011, том 45, № 4, C. 23-28

Институт ботаники НАН Азербайджанской Республики, Баку

E-mail: renaagabey1 rambler.ru

Агабейли Р.А., Мирзазаде Г.Г. Исследование генопротекторных свойств масел из плодов и листьев Fagus orientalis Lipsky, Цитологія і генетика., 2011, том 45, № 4, C. 23-28.

В "Cytology and Genetics". Якщо тільки можливо, цитуйте статтю по нашій англомовній версії:
R. A. Agabeyli, G. G. Mirzazadeh Study of the genoprotective properties of oils from fruits and leaves of Fagus orientalis lipsky, Cytol Genet., 2011, vol. 45, no. 4, pp. 220-224
DOI: 10.3103/S0095452711040025


Copyright© ICBGE 2002-2023 Coded & Designed by Volodymyr Duplij Modified 05.06.23